Ombudsonderzoek

Zorgverzekeringsstelsel verbeteren

Bij het beantwoorden van vragen, behandelen van klachten en het geven van voorlichting ziet de SKGZ waar het mis kan gaan tussen consumenten en zorgverzekeraars. Zo wordt ook duidelijk waar regelgeving beter kan. Wij delen deze inzichten met zorgverzekeraars, toezichthouders, beleidsmakers en Zorginstituut Nederland. Daarmee dragen we bij aan een verdere verbetering van het zorgverzekeringsstelsel.

Via onderzoek meer inzicht

Soms is aanvullend onderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van een specifiek probleem en de eventuele oplossingsrichtingen. Als dat het geval is, dan start de Ombudsman Zorgverzekeringen een onafhankelijk Ombudsonderzoek.