Bevestiging aanmelding webinar

Bevestiging aanmelding webinar
Op 29 november om 14:00 uur start het webinar. We hebben veel aanmeldingen ontvangen. Leuk dat je er ook bij bent!

Praktische informatie
Het webinar vindt plaats via Microsoft Teams. Klik hier* om het webinar te openen. Je kan op 29 november vanaf 13:45 uur inloggen. Tijdens het webinar kun je vragen stellen via de chat. Alle gestelde vragen en antwoorden worden later op de website gepubliceerd.

Vragen of andere opmerkingen?
Neem dan contact met op met communicatie@skgz.nl.

* https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM2OWE4MTYtNDg5Ny00YWY1LWJkNzYtMzY0OTdhNDc5OTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c90f795a-508a-4c0e-b0d6-2192ae97dae1%22%2c%22Oid%22%3a%2283bfe07f-f426-4ee4-abbd-616f4839d586%22%7d