Klacht indienen namens iemand anders

1. De klacht2. Uw gegevens3. Controleer en verzend4. Klaar

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens

Om de klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij de toestemming nodig van degene namens wie u de klacht indient. Dat volgt uit de privacywet. Als wij de klacht hebben ontvangen, sturen wij daarvoor een toestemmingsformulier. Of download nu gelijk het formulier, laat het invullen en voeg het document toe aan de klacht.

In onze privacyverklaring leest u meer over het gebruik van persoonsgegevens door de SKGZ.

Over welke zorgverzekeraar gaat de klacht?
Is er al geklaagd bij de zorgverzekeraar zelf?
Bespreek eerst de klacht met de zorgverzekeraar. Lees hier ons informatiepakket over het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar.

Bent u het niet eens met het antwoord van de zorgverzekeraar of krijgt u binnen vier weken geen reactie? Dan kunt u bij ons terecht. Heeft u een vraag? Bel ons dan op 088 900 6 900 of chat met ons. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.
Wat is de klacht?
Documenten toevoegen


Voeg documenten toe die belangrijk zijn voor de behandeling van de klacht. Zoals het polisblad, de klachtbrief aan de verzekeraar en het antwoord van de verzekeraar op de klacht.

Let op! Controleer of alle bestanden goed leesbaar zijn. Ook vragen wij u om het burgerservicenummer (BSN) in de bestanden onleesbaar te maken.

    Bestand toevoegen geen bestand geselecteerd
    geen bestand geselecteerd
    U kunt bestanden met de klacht meesturen, bijvoorbeeld in pdf- of jpg-formaat. Alle bestanden die u toevoegt kunnen samen maximaal 20 MB groot zijn.
    Het formulier is nog niet volledig ingevuld, u kunt nog niet verder.