Over SKGZ

De SKGZ, Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, is een Geschilleninstantie. Ons doel is problemen tussen consumenten en zorgverzekeraars op te lossen en te voorkomen. Alle zorgverzekeraars zijn bij ons aangesloten.

Waar kunnen wij u mee helpen?

U kunt bij ons terecht met uw vraag of klacht over uw zorgverzekering, of de bescherming van persoonsgegevens door de zorgverzekeraar. Vragen of klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over vergoedingen, premiebetalingen of hulpmiddelen. Wilt u weten of wij uw klacht kunnen behandelen? Doe hier de test. U mag ons natuurlijk ook bellen.

Hoe helpen wij u?

Wij beantwoorden vragen en geven uitleg over de zorgverzekering. Ook helpen wij uw klacht op te lossen. Dit gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Bemiddeling is gratis. Biedt bemiddeling geen uitkomst? Dan kunt u vragen om een (niet-)bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Hiervoor betaalt u €37 entreegeld. De SKGZ is een toegankelijk en goedkoper alternatief voor een rechter. Bovendien mag u bij de SKGZ zelf het woord doen.

Wilt u een klacht indienen in een ander land van de Europese Unie?

Gebruik dan het ODR-Platform. Daar vindt u ook een overzicht van alle in de Europese Unie aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Wilt u weten hoe de organisatie SKGZ is opgebouwd?

Klik dan hier.