Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202300471

Verzoeker mocht erop vertrouwen dat een compromis is gesloten tussen de wijkverpleegkundige en de ziektekostenverzekeraar over zowel het aantal minuten als de ingangsdatum van de machtiging voor Verpleging en Verzorging. Deze moet daarom 1 juli 2022 zijn.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 6 maart 2024, SKGZ202301994

Verzoeker is niet in staat gebleken het PGB vv op verantwoorde wijze te beheren, zodat de aanvraag tot verlenging hiervan terecht werd afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2024
Datum publicatie: 13 maart 2024

Bindend advies GcZ, 17 januari 2024, SKGZ202202016

De ziektekostenverzekeraar heeft redelijkerwijs gedaan wat van hem mocht worden verwacht in de nakoming van zijn verplichtingen vanuit de zorgovereenkomst.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2024
Datum publicatie: 30 januari 2024

Bindend advies GcZ, 19 december 2023, SKGZ202300659

Verzoekster heeft geen aanspraak op een PGB vv in verband met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 december 2023
Datum publicatie: 8 januari 2024

Bindend advies GcZ, 7 december 2023, SKGZ202201576

De zorgverzekeraar heeft niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor een PGB vv. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar aan verzoekster een PGB vv toe te kennen conform de gestelde indicatie.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 december 2023
Datum publicatie: 20 december 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 oktober 2023
Datum publicatie: 20 december 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201576

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 december 2023
Datum publicatie: 20 december 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 oktober 2023
Datum publicatie: 20 december 2023

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201954

Geen aparte aanspraak op wondverzorging vanuit het PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste procedure gevolgd en heeft in redelijkheid tot zijn beslissing kunnen komen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 september 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201954

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 september 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Bindend advies GcZ, 8 november 2023, SKGZ202301119

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de aan erflaatster verleende wijkverpleging in de periode van 26 februari 2022 tot en met 20 april 2022. De ziektekostenverzekeraar moet hem wel het betaalde entreegeld van € 37,-- vergoeden.

Verpleging en verzorging, declaratie, nietgecontracteerde wijkverpleging, ontbreken voorafgaande machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2023
Datum publicatie: 15 november 2023

Bindend advies GcZ, 4 oktober 2023, SKGZ202201914

Verzoekster heeft aanspraak op thuisdialyse op basis van medisch-specialistische zorg. Het is aan de zorgverzekeraar te bepalen door wie en waar de verzekerde zorg wordt verleend.

Geneeskundige zorg, thuisdialyse, afbakening medischspecialistische zorg en Verpleging en Verzorging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 oktober 2023
Datum publicatie: 5 oktober 2023