Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 11 mei 2023, SKGZ202201308

Terugvordering PGB vv van € 22.064,82 terecht. Verzoekster is meerdere verplichtingen uit het reglement niet nagekomen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020-2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020-2022 Zaak, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 1 februari 2023, 2023000276, SKGZ202101527

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, fraude, terugvordering, onverschuldigde betaling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, 6:203 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 1 februari 2023
Datum publicatie: 31 maart 2023

Bindend advies GcZ, 29 maart 2023, SKGZ202101527

Vordering uit onverschuldigde betaling is terecht, maar juistheid teruggevorderd bedrag kan niet worden vastgesteld. Verzoeker heeft geen aanspraak op een PGB vv ten laste van de zorgverzekering.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, fraude, terugvordering, onverschuldigde betaling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, 6:203 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 1 februari 2023
Datum publicatie: 31 maart 2023

Bindend advies GcZ, 29 maart 2023, SKGZ202200798

De ziektekostenverzekeraar heeft de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor een PGB vv.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie, toekenning lager aantal uren/kortere duur na overleg met indicerend wijkverpleegkundige Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 29 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 januari 2023
Datum publicatie: 29 maart 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 17 januari 2023, 2022052088, SKGZ202200798

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie, toekenning lager aantal uren/kortere duur na overleg met indicerend wijkverpleegkundige Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 29 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 januari 2023
Datum publicatie: 29 maart 2023

Bindend advies GcZ, 24 maart 2023, SKGZ202201233

Aanvraag PGB vv terecht door de ziektekostenverzekeraar afgewezen. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op de hoogte is van alle rechten en plichten die aan het PGB vv zijn verbonden.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2023
Datum publicatie: 24 maart 2023

Bindend advies GcZ, 21 maart 2023, SKGZ202200961

Terugvordering gedeelte PGB vv terecht. Opzet tot fraude bewezen zodat ook de getroffen maatregelen tegen verzoekster terecht zijn.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), vermeende fraude, terugvordering, opname persoonsgegevens in het gebeurtenissenregister en het Interne incidentenregister Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2023
Datum publicatie: 22 maart 2023

Bindend advies GcZ, 15 maart 2023, SKGZ202200882

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv aan verzoekster toe te kennen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), stabiele zorgvraag, zelfredzaamheid, zorg van het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2023
Datum publicatie: 15 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 november 2022
Datum publicatie: 15 maart 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 15 november 2022, 2022042415, SKGZ202200882

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), stabiele zorgvraag, zelfredzaamheid, zorg van het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2023
Datum publicatie: 15 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 november 2022
Datum publicatie: 15 maart 2023

Bindend advies GcZ, 1 maart 2023, SKGZ202201087

De zorgverzekeraar heeft de aanvraag voor het PGB vv terecht afgewezen, omdat niet is gebleken dat verzoekster het PGB vv zelfstandig kan beheren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 maart 2023
Datum publicatie: 1 maart 2023