Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 20 januari 2023, SKGZ202200938

Verzoekster heeft geen recht op een ander of hoger PGB vv dan op basis van de verlaagde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 september 2022
Datum publicatie: 23 januari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 14 september 2022, 2022034493, SKGZ202200938

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 september 2022
Datum publicatie: 23 januari 2023

Bindend advies GcZ, 9 december 2022, SKGZ202200729

De administratie bevat niet de in het reglement genoemde documenten. Daarom mocht een volgend PGB vv aan verzoekster worden geweigerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 december 2022
Datum publicatie: 13 december 2022

Bindend advies GcZ, 23 november 2022, SKGZ202102086

De ziektekostenverzekeraar heeft niet de nodige zorgvuldigheid betracht bij de (her)beoordeling van de aanspraak op verpleging en verzorging en moet om die reden de ingediende declaraties vergoeden.

Verpleging en verzorging, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 november 2022
Datum publicatie: 23 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 23 november 2022

Advies Zorginstituut Nederland,14 juli 2022, 2022022826, SKGZ202102086

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 november 2022
Datum publicatie: 23 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 23 november 2022

Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202102056

De ziektekostenverzekeraar heeft niet de vereiste zorgvuldigheid betracht bij de (her)beoordeling van de aanspraak op verpleging en verzorging en moet om die reden de ingediende declaraties vergoeden.

Verpleging en verzorging, zorg in natura, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202200244

De ziektekostenverzekeraar heeft niet de nodige zorgvuldigheid betracht bij de gedeeltelijke afwijzing van de declaraties van de thuiszorginstelling, en moet deze daarom alsnog volledig vergoeden.

Verpleging en verzorging, zorg in natura, ondoelmatige zorg, terugvordering van thuiszorgorganisatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Advies Zorginstituut Nederland,14 juli 2022, 2022020238, SKGZ202200244

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, zorg in natura, ondoelmatige zorg, terugvordering van thuiszorgorganisatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Advies Zorginstituut Nederland,14 juli 2022, 2022021397, SKGZ202102056

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, zorg in natura, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Bindend advies GcZ, 2 november 2022, SKGZ202102369

Verzoeker heeft geen recht op een ander of hoger PGB vv dan reeds aan hem is toegekend door de ziektekostenverzekeraar.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, ingangsdatum, toekenningsduur, procedurele zorgvuldigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 november 2022
Datum publicatie: 3 november 2022