Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202101882

Geen aanspraak op vergoeding facturen verpleging en verzorging.

Verpleging en verzorging, niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202101883

Geen aanspraak op vergoeding facturen verpleging en verzorging.

Verpleging en verzorging, niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige, AGB-code Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Bindend advies GcZ, 25 augustus 2022, SKGZ202102395

De ziektekostenverzekeraar heeft procedureel de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor het PGB vv en de afwijzing moet inhoudelijk voor juist worden gehouden.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), geen zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, geneeskundige context onvoldoende onderbouwd Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 mei 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2022, 2022016178, SKGZ202102395

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), geen zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, geneeskundige context onvoldoende onderbouwd Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 mei 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2022, SKGZ202101435

Fraude niet bewezen. Terugvordering PGB vv mag vanaf de datum waarop vast staat dat de zorgverlener ook de vertegenwoordiger van verzoekster was.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), vermeende fraude, terugvordering, aanmelding registers Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, 7:941 en 7:943 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2022
Datum publicatie: 15 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2022, SKGZ202101444

Fraude niet bewezen. Terugvordering PGB vv op grond van het reglement onterecht.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), vermeende fraude, terugvordering, aanmelding registers, verbod afsluiten aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, 7:941 en 7:943 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2022
Datum publicatie: 15 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 5 augustus 2022, SKGZ202100904

Verzoeker heeft geen recht op een hoger PGB vv dan aan hem is toegekend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2022
Datum publicatie: 8 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 december 2021
Datum publicatie: 8 augustus 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 16 december 2021, 2021046867, SKGZ202100904

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2022
Datum publicatie: 8 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 december 2021
Datum publicatie: 8 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102011

Verzoeker kan geen aanspraak maken op een PGB vv om zijn zieke werknemer te kunnen doorbetalen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), doorbetaling zieke werknemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022

Bindend advies GcZ, 15 juni 2022, SKGZ202101575

Recht op PGB vv vervallen door afgifte Wlz-indicatie. Verzoekster had de ziektekostenverzekeraar hierover moeten informeren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), Wlz, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022