Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201954

Geen aparte aanspraak op wondverzorging vanuit het PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste procedure gevolgd en heeft in redelijkheid tot zijn beslissing kunnen komen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 september 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201954

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 september 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Bindend advies GcZ, 8 november 2023, SKGZ202301119

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de aan erflaatster verleende wijkverpleging in de periode van 26 februari 2022 tot en met 20 april 2022. De ziektekostenverzekeraar moet hem wel het betaalde entreegeld van € 37,-- vergoeden.

Verpleging en verzorging, declaratie, nietgecontracteerde wijkverpleging, ontbreken voorafgaande machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2023
Datum publicatie: 15 november 2023

Bindend advies GcZ, 4 oktober 2023, SKGZ202201914

Verzoekster heeft aanspraak op thuisdialyse op basis van medisch-specialistische zorg. Het is aan de zorgverzekeraar te bepalen door wie en waar de verzekerde zorg wordt verleend.

Geneeskundige zorg, thuisdialyse, afbakening medischspecialistische zorg en Verpleging en Verzorging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 oktober 2023
Datum publicatie: 5 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 september 2023
Datum publicatie: 5 oktober 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 19 september 2023, 2023019195, SKGZ202201914

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, thuisdialyse, afbakening medischspecialistische zorg en Verpleging en Verzorging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 oktober 2023
Datum publicatie: 5 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 september 2023
Datum publicatie: 5 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202201932

Ingangsdatum PGB vv moet worden gesteld op 18 mei 2022. Niet tijdig beslist op aanvraag.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), duur procedure, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, en 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw TH/BR-025 van de Nederlandse Zorgautoriteit, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-022 van de Nederlandse Zorgautoriteit, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 oktober 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 19 juli 2023, SKGZ202201583

De ziekenkostenverzekeraar heeft niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor een PGB vv. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar aan verzoekster een PGB vv toe te kennen conform de gestelde indicatie.

Verpleging en Verzorging, PGB vv, indicatie, niet tijdig beslissen, zorgvuldigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 juli 2023
Datum publicatie: 19 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 december 2022
Datum publicatie: 19 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 19 december 2022, 2022049680, SKGZ202201583

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en Verzorging, PGB vv, indicatie, niet tijdig beslissen, zorgvuldigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 juli 2023
Datum publicatie: 19 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 december 2022
Datum publicatie: 19 juli 2023

Bindend advies GcZ, 13 juli 2023, SKGZ202201231

Procedurele zorgvuldigheid niet in acht genomen, maar toekenning van een PGB vv zou in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Verpleging en Verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 3 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 3 juli 2023, 2023013437, SKGZ202201231

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en Verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 3 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023