Begin en einde zorgverzekering

thema icon

In de praktijk

Bas heeft wel een verzekeringsplicht als werkende in Nederland, de zorgverzekeraar moet Bas accepteren

Bas ging na zijn scheiding op een camping in Nederland wonen. Hij kon zich toen niet inschrijven op zijn nieuwe adres. Toch moest Bas een zorgverzekering hebben. Dit is verplicht als je in Nederland werkt. Ook als je je niet in mag schrijven op een woonadres. De zorgverzekeraar accepteert de inschrijving van Bas niet. Bas schakelt de Ombudsman hiervoor in. Na bemiddeling blijkt dat zijn inschrijving onterecht is afgewezen. De zorgverzekeraar accepteert Bas hierna alsnog.


De zorgverzekeraar weigert Bas te accepteren als hij niet is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Om je in te schrijven bij een zorgverzekeraar, moet je wonen of werken in Nederland. Bas woont na zijn scheiding tijdelijk op een camping en werkt in loondienst in Nederland. Hij kan zich bij de gemeente alleen niet inschrijven op het adres van de camping. Daarom stuurt hij de zorgverzekeraar een recente loonstrook, om aan te tonen dat hij wel in Nederland werkt. Uit dit bewijs blijkt inderdaad dat hij in Nederland werkt en dus verzekeringsplichtig is. De zorgverzekeraar moet Bas daarom accepteren. Toch accepteert de zorgverzekeraar de loonstrook niet als bewijs.

De afwijzing van de zorgverzekeraar is niet juist. Volgens de wet* kan een recente loonstrook gebruikt worden om de verzekeringsplicht aan te tonen. Na tussenkomst van de Ombudsman Zorgverzekeringen accepteert de zorgverzekeraar de man daarom alsnog voor een zorgverzekering.

* artikel 4a, derde lid, onder a, van de Zorgverzekeringswet

Box icon

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alle uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vind je op onze website. Bij de uitspraken vermelden we ook het bijbehorende advies van Zorginstituut Nederland.

Klacht indienen?

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor. We helpen je op weg.

Ik wil een klacht indienen