Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 9 juli 2024, SKGZ202303254

Tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar is een verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juli 2024
Datum publicatie: 10 juli 2024

Niet-bindend advies GcZ, 21 juni 2024, SKGZ202303163

Het stond de ziektekostenverzekeraar vrij om (i) de aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht te beëindigen, en (ii) de uit hoofde van deze verzekering vergoede zorgkosten terug te vorderen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 juni 2024
Datum publicatie: 25 juni 2024

Bindend advies GcZ, 16 april 2024, SKGZ202301707

Tussen verzoeker en de zorgverzekeraar is op 1 januari 2006 dan wel op een later moment geen verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 april 2024
Datum publicatie: 23 april 2024

Bindend advies GcZ, 2 oktober 2023, SKGZ202301219

Ziektekostenverzekeraar heeft startdatum van de wachttijd correct bepaald en verzoekster is niet verkeerd voorgelicht.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 oktober 2023
Datum publicatie: 2 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202200995

Ingangsdatum zorgverzekering correct vastgesteld door de ziektekostenverzekeraar, ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering wordt bepaald op 15 februari 2021. Hoogte van de betalingsachterstand, behoudens de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, correct vastgesteld. Vorderingen ter zake van voorgaande verzekering zijn niet verjaard en volledig opeisbaar. Verzoeker heeft geen aanspraak op een schadevergoeding.

Verzekeringsplicht, herstel verzekering, premie, betalingsachterstand, verjaring, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 2, 5, 6 en 16 Zvw, 3:307, 3:316, 3:317, 3:324 en 6:217 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Bindend advies GcZ, 2 mei 2023, SKGZ202202151

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag van verzoekster voor een aanvullende ziektekostenverzekering ten behoeve van haar zoon ten onrechte geweigerd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie, betalingsachterstand, Toeslagenaffaire Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 6:217 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2023
Datum publicatie: 2 mei 2023

Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202102431

Verzoekster is vanaf 1 januari 2022 verzekerd gebleven op basis van de AV Tand Optimaal. Deze verzekering is, na aanvankelijke acceptatie, ten onrechte eenzijdig beëindigd door de ziektekostenverzekeraar.

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, mededelingsplicht Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, artt. 6:217, 7:928 e.v. en 7:932 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Bindend advies GcZ, 14 oktober 2022, SKGZ202200400

Aanvullende ziektekostenverzekering hoeft niet met terugwerkende kracht te worden beëindigd.

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2021, art. 7:938 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202200375

Aanvraag voor aanvullende ziektekostenverzekering terecht afgewezen.

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie, gezondheidsvragen, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, artt. 6:217 en 7:925 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Bindend advies GcZ, 9 maart 2022, SKGZ202001239

De verklaring van de SVB omtrent de verzekeringsplicht voor de Wlz is leidend voor het antwoord op de vraag of iemand recht heeft op een zorgverzekering.

Verzekeringsplicht, herstel verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 2 en 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022