Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten van consumenten over zorgverzekeraars. De SKGZ is daartoe door de overheid aangewezen.

Vanaf 1 januari 2022 heeft de SKGZ een nieuw procesreglement

Klachten en geschillen behandelt de SKGZ op basis van een procesreglement. Onlangs heeft het bestuur van de SKGZ een nieuw procesreglement vastgesteld, nadat de minister van Financiën daarmee had ingestemd. Dit reglement geldt voor alle klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Eén reglement voor de procedure bij de Ombudsman én de Geschillencommissie

Het nieuwe reglement volgt meer de ‘klachtreis’ zoals partijen die in de praktijk ervaren. Namelijk eerst bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen, als daarvoor ruimte is en de consument dat wil. Lost bemiddeling de klacht niet op, dan kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Door de procedure bij de Ombudsman en de procedure bij de Geschillencommissie in één reglement op te nemen, wordt de samenhang tussen beide procedures duidelijker. Inhoudelijk is het nieuwe reglement grotendeels gelijk aan de huidige reglementen van de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

In taal en toon beter bij deze tijd

Verder werkt de SKGZ al enige tijd aan het vereenvoudigen van haar taalgebruik, zodat teksten voor meer mensen te begrijpen zijn. In het nieuwe reglement gebruiken we ook eenvoudigere taal. Zo sluit het nieuwe reglement in taal en toon beter aan bij de huidige tijd.

Minder verschillende termijnen

De huidige procesreglementen kennen tien verschillende termijnen. Deze termijnen zijn soms nagenoeg gelijk. Bijvoorbeeld een termijn van 14 dagen en een termijn van 2 weken. Of een termijn van vier weken en een termijn van 30 dagen. In het nieuwe procesreglement is het aantal verschillende termijnen teruggebracht tot vier termijnen: 10 dagen, 3 weken, 90 dagen en 1 jaar. Door deze aanpassing worden de gebruikte termijnen duidelijker.

Webinar: hoe werkt de SKGZ

De SKGZ organiseert in het eerste kwartaal van 2022 een webinar over haar werkwijze. Uiteraard besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan het nieuwe procesreglement. Zodra de datum bekend is, melden we dat op onze website. Wilt u het webinar niet missen? Stuur dan een mail naar communicatie@skgz.nl en we zorgen ervoor dat u automatisch een uitnodiging voor toekomstige webinars ontvangt.

Meer weten? Lees hieronder verder in het reglement.

Lees ook: