Factsheet Zorgpakket 2022

Wat verandert er in 2022 aan de basisverzekering? En hoe hoog wordt het verplichte eigen risico? Wij zochten het voor je uit. In dit kennisitem lees je de belangrijkste wijzigingen voor 2022.

Uitbreiding basispakket
In 2022 zijn er 2 kleine wijzigingen in het basispakket:

    • Vergoeding verblijf nabij expertziekenhuis bij CAR-T-celtherapie

In 2020 is CART-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Deze behandeling wordt toegepast in 4 expertziekenhuizen verspreid door het land. Na de behandeling kunnen er ernstige complicaties optreden. Een patiënt moet dan binnen 60 minuten in het expertziekenhuis kunnen zijn. Woont de patiënt verder weg, dan kunnen de kosten voor een verblijf in de buurt van het expertziekenhuis uit de basisverzekering worden vergoed.

    • Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning in de thuissituatie

Dit kan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Paramedische herstelzorg na een coronabesmetting
Patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren, kunnen vanuit de basisverzekering paramedische herstelzorg krijgen. De regeling hiervoor is verlengd tot 1 augustus 2022. Bij paramedische herstelzorg gaat het om logopedie, ergotherapie, fysiotherapie of oefentherapie en voedingsadviezen van een diëtist. De voorwaarden voor paramedische herstelzorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Eigen risico
Het eigen risico is in 2022: € 385,00. Dat is even hoog als in 2021.

Eigen bijdrage geneesmiddelen
De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2022 maximaal € 250,00. Dat is even hoog als in 2021.

Jaarlijkse aanpassing andere bedragen

  • De bestuursrechtelijke premie ‘wanbetalers’ wordt € 152,20 per maand (2021: € 147,80)
  • Bestuursrechtelijke premie ‘onverzekerden’ wordt € 145,75 per maand (2021: € 142,08)
  • de toeslagen en tarieven bij het Zvw-pgb, de vergoeding voor vervoer en verblijf en de verschillende eigen bijdragen worden aangepast aan de prijsontwikkeling (indexatie).

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg worden betaald. De dbc’s, dbb’s en zzp’s worden vervangen door het zorgprestatiemodel. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt. Een voorbeeld van een prestatie is een consult. Met het nieuwe model moeten rekeningen duidelijker en beter te controleren worden voor de patiënt en de zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel is te vinden op de speciale website. Of lees meer over het zorgprestatiemodel op de website van de Nederlandse Zorgautoiteit.

Lees ook: