Bindend advies GcZ, 10 juli 2024, SKGZ202303672

Bindend advies GcZ, 10 juli 2024, SKGZ202303672

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juli 2024
Datum publicatie: 10 juli 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op een vervolgmachtiging voor elektrische epilatie van het gelaat ten laste van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden haar een vervolgmachtiging te verlenen voor elektrische epilatie van het gelaat ten laste van de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat in de situatie van verzoekster niet is voldaan aan de geldende voorwaarden. Op de foto's in het dossier is niet zichtbaar dat sprake is van een passabiliteitsprobleem. Daarnaast zijn andere behandelingen voorliggend zodat elektrische epilatie in dit geval niet doelmatig is.

De commissie overweegt dat behandelingen van plastisch chirurgische aard, zoals de aangevraagde behandelingen van elektrische epilatie van het gelaat, kunnen worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Hiervoor gelden voorwaarden, onder andere dat een verzekeringsindicatie aanwezig moet zijn, waarbij in dit verband valt te denken aan verminking. Uit het advies dat het Zorginstituut aan de commissie heeft uitgebracht blijkt dat bij verzoekster geen sprake is van verminking in de zin van een passabiliteitsprobleem. Dit betekent dat bij verzoekster geen verzekeringsindicatie bestaat voor de aangevraagde behandelingen. De andere, door verzoekster genoemde omstandigheden die volgens haar aanspraak geven op behandelingen van elektrische epilatie van het gelaat, maken het voorgaande niet anders. Bij ontbreken van een verzekeringsindicatie behoeft de vraag of verzoekster redelijkerwijs (nog) is aangewezen op de zorg en of de behandelingen doelmatig zijn geen beantwoording. De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken