Zorgverzekering Caribische studenten

Zorgverzekering Caribische studenten

Zorgverzekering Caribische Studenten

Check of je 'verzekeringsplichtig' bent!

Een Caribische student met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont, is in principe verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. In principe, want er zijn uitzonderingen. Hieronder lees je er meer over.


De voorgeschreven studieduur is in de meeste gevallen bepalend
Om te bepalen of je wel of niet verzekeringsplichtig bent, wordt gekeken naar de duur van je verblijf in Nederland. Daarbij speelt de voorgeschreven studieduur een belangrijke rol. De grens ligt bij een voorgeschreven studieduur van 3 jaar.

  • Is de voorgeschreven studieduur 3 jaar of langer? Dan ben je in de meeste gevallen verzekeringsplichtig. Het is dan namelijk de verwachting dat je minimaal 3 jaar in Nederland zal blijven wonen. Dat betekent dat je een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten. Je kan dan ook zorgtoeslag aanvragen.
  • Is de voorgeschreven studieduur korter dan 3 jaar? Lees dan verder onder het kopje ‘Schakel bij twijfel de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in’.

Uitzonderingen op de regel
Soms is het niet op voorhand zeker of je een Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten, ook al is de voorgeschreven studieduur minimaal 3 jaar. Er is dan sprake van een ‘contra-indicatie’. Voorbeelden van contra-indicaties zijn dat je studie of de kosten van levensonderhoud volledig vanuit het land van herkomst worden betaald. Of dat je vaak naar het land van herkomst reist voor familiebezoek. Maar wat is ‘vaak’? En wat betekent ‘volledig betaald vanuit het land van herkomst’?

Schakel bij twijfel de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in
Neem contact op met de SVB als je voorgeschreven studieduur korter is dan 3 jaar. Of als je studieduur langer is dan 3 jaar, maar als je twijfelt over de hierboven geschreven ‘contra-indicaties’. De SVB beoordeelt of en vanaf welke datum er een Nederlandse verzekering moet worden afgesloten. Je kunt de beoordeling maximaal 4 weken vóór vertrek naar Nederland aanvragen. Je ontvangt de uitkomst van de beoordeling binnen 8 weken na de aanvraag. Meer informatie over het onderzoek Wlz staat op www.svb.nl.

Niet verzekeringsplichtig. Wat nu?
Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn voor kosten van medische zorg. Ook als je niet verzekeringsplichtig bent en geen Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten. Je voorkomt daarmee dat je de zorgkosten zelf moet betalen. Je doet dat als volgt:

  • Studenten uit Aruba, Curaçao of Sint Maarten kunnen een internationale zorgverzekering afsluiten.
  • Studenten uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba kunnen gebruikmaken van de Zorgverzekering BES.

Soms kun je niet direct een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je nog niet bent ingeschreven in de gemeente van je woonplaats. Of omdat je nog wacht op de beslissing van de SVB. Wil je ook in die periode goed verzekerd zijn? Dan kun je een tijdelijke (internationale) ziektekostenverzekering afsluiten.

Brief van het CAK ontvangen?
Het CAK is belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn. Constateert het CAK dat een Caribische student die in Nederland woont, geen Nederlandse zorgverzekering heeft? Dan stuurt het CAK hierover een brief. Daarin staat dat de student onverzekerd is en een zorgverzekering moet afsluiten. Ook staat daarin dat er bij twijfel een onderzoek Wlz kan worden aangevraagd bij de SVB.

Het is in dit geval belangrijk om actie te ondernemen. Sluit dus een zorgverzekering af, of vraag een onderzoek Wlz bij de SVB aan als je twijfelt of je een zorgverzekering moet afsluiten. Als je niets doet, dan riskeer je een boete. Meer over het CAK lees je hier.

Betaalde stage of bijbaan? Dan altijd verzekeringsplichtig!
Als je in Nederland werkt (bijvoorbeeld een bijbaan naast een studie of een stage met vergoeding van minimaal het wettelijk minimumloon), dan ben je sowieso verzekeringsplichtig. Je moet dan een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Je lees er hier alles over.

Een Caribische student met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont, is in principe verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. In principe, want er zijn uitzonderingen. Hieronder lees je er meer over.