9 mei 2019

Hoogtepunten SKGZ jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de SKGZ is gepubliceerd. Hieronder leest u enkele hoogtepunten uit het jaarverslag.

Aantal klachten en voorlichtingen 2018
In 2018 behandelden wij 2.187 klachten en geschillen van verzekerden over hun zorgverzekeraar. Dit was 3% minder dan in 2017. De SKGZ ziet aan het einde van 2018 echter een stijging van het aantal klachten. Deze stijging zet zich voort in 2019.

Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2018 3.444 professionals en 3.474 jongeren

Waarover werd het meest geklaagd?
In 2018 is het meest bemiddeld in klachten over de zorgpremie. Gevolgd door klachten over medisch specialistische zorg en plastische chirurgie. Wat betreft de geschillen staat het onderwerp medisch specialistische zorg op één, gevolgd door premiezaken en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen
De Ombudsman Zorgverzekeringen, mr. Reina van Marwijk Kooy en mr. Rolf de Groot, de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, geven een dubbelinterview. Zij lichten toe waar het in hun ogen om draait: communicatie en duidelijke en begrijpelijke beslissingen voor verzekerden en verzekeraars.

Doorverwijzen is belangrijk
De SKGZ doet in het jaarverslag een beroep op de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten namelijk bij de afhandeling van een klacht verwijzen naar de SKGZ. In 2018 gebeurde dit niet altijd. Dit is echter wel belangrijk. Om zijn recht te halen moet verzekerde immers wel weten dat hij bij de SKGZ terecht kan. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het schriftelijk bevestigen van uitkomsten van de interne klachtenprocedure aan verzekerde. Naar aanleiding hiervan heeft de SKGZ een aanbeveling gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. De SKGZ vertrouwt erop in 2019 een verbetering te zien.

Meer weten?
Bekijk dan het volledige jaarverslag 2018 van de SKGZ.

Neem gerust contact met ons op
Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan verdere informatie? Neem dan contact met ons op.


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »