Hoogtepunten SKGZ jaarverslag 2018

Hoogtepunten SKGZ jaarverslag 2018

Hoogtepunten SKGZ jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de SKGZ is gepubliceerd. Hieronder leest u enkele hoogtepunten uit het jaarverslag.

Aantal klachten en voorlichtingen 2018

In 2018 behandelden wij 2.187 klachten en geschillen van verzekerden over hun zorgverzekeraar. Dit was 3% minder dan in 2017. De SKGZ ziet aan het einde van 2018 echter een stijging van het aantal klachten. Deze stijging zet zich voort in 2019.

Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2018 3.444 professionals en 3.474 jongeren

Waarover werd het meest geklaagd?

In 2018 is het meest bemiddeld in klachten over de zorgpremie. Gevolgd door klachten over medisch specialistische zorg en plastische chirurgie. Wat betreft de geschillen staat het onderwerp medisch specialistische zorg op één, gevolgd door premiezaken en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De Ombudsman Zorgverzekeringen, mr. Reina van Marwijk Kooy en mr. Rolf de Groot, de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, geven een dubbelinterview. Zij lichten toe waar het in hun ogen om draait: communicatie en duidelijke en begrijpelijke beslissingen voor verzekerden en verzekeraars.

Doorverwijzen is belangrijk

De SKGZ doet in het jaarverslag een beroep op de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten namelijk bij de afhandeling van een klacht verwijzen naar de SKGZ. In 2018 gebeurde dit niet altijd. Dit is echter wel belangrijk. Om zijn recht te halen moet verzekerde immers wel weten dat hij bij de SKGZ terecht kan. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het schriftelijk bevestigen van uitkomsten van de interne klachtenprocedure aan verzekerde. Naar aanleiding hiervan heeft de SKGZ een aanbeveling gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. De SKGZ vertrouwt erop in 2019 een verbetering te zien.

Meer weten?

Bekijk dan het volledige jaarverslag 2018 van de SKGZ.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan verdere informatie? Neem dan contact met ons op.

Lees ook: