Factsheet zorgpakket 2023

Wat verandert er in 2023 aan de basisverzekering? Wij zochten het voor je uit. Hier lees je de belangrijkste wijzigingen voor 2023.

Collectiviteitskorting
In 2023 wordt de collectiviteitskorting voor de basisverzekering helemaal afgeschaft. De berekening van de premie en het polisaanbod worden hierdoor transparanter. Daarnaast is de verwachting dat meer mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.
Voor de aanvullende verzekeringen blijft het mogelijk collectieve afspraken te maken over dekking en premie.

Zorgtoeslag
De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande gaat naar € 1.849,92 per jaar; voor een gezin is dit € 3.165,96.

Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico blijft is in 2023 € 385,- per kalenderjaar. Dit is even hoog als in 2022.

Pakketwijzigingen

Vitamine D
Met ingang van 2023 valt vitamine D (colecalciferol en calcifediol) niet meer onder de dekking van de zorgverzekering.

Combinatietest
Van de combinatietest werd nog maar weinig gebruik gemaakt. Deze valt met ingang van 2023 niet langer onder de dekking van de zorgverzekering.

NIPT
In plaats van de combinatietest kan de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) worden gebruikt. Met de NIPT wordt gescreend op chromosoomafwijkingen, zoals het syndroom van Down, Edwards of Pataus. Wordt deze test gedaan met een medische indicatie? Dan worden de kosten vergoed op basis van de zorgverzekering, zonder verrekening met het eigen risico.

Wordt de NIPT uitgevoerd zonder medische indicatie, in het kader van onderzoek? Dan geldt een eigen betaling van € 175,- op grond van de subsidieregeling NIPT. Per 1 april 2023 vervalt deze regeling. Vanaf dan maakt de test deel uit van de prenatale screening die buiten het basispakket door de overheid wordt aangeboden.

Herstelzorg na corona
De bestaande regeling voor herstelzorg na COVID-19 wordt verlengd tot 1 augustus 2023. Het gaat hierbij om:
– Logopedie (alle behandelingen)
– Ergotherapie (maximaal 10 uur
– Fysiotherapie/oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
– Voedingsadviezen diëtist (maximaal 7 uur)

De zorg moet starten binnen een termijn van een maand nadat u een verwijzing heeft ontvangen. Die verwijzing moet worden afgegeven binnen 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19.
Daarnaast moet deze persoon bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van herstelzorg.

Voetzorg
Vanaf 1 januari 2023 bestaat ook aanspraak op vergoeding bij andere aandoeningen (dan diabetes of door een medische behandeling) als er een verhoogd risico op een voetulcus is.

Lees ook: