Nieuwe directeur voor de SKGZ

Nieuwe directeur voor de SKGZ

Nieuwe directeur voor de SKGZ

Vanaf 1 november 2019 is mevrouw drs. S.J.J.M. (Sabine) Muijrers MMC de nieuwe directeur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij volgt de heer drs. C.J. (Kees) van Kranenburg op.

Een rode draad in het cv van mevrouw Muijrers (1969) is dat ze vanuit de klant denkt en ruimte geeft voor nieuwe ideeën en initiatieven. “Ik heb veel vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Zeker als je vanuit onafhankelijkheid naast ze kan staan als ze hulp nodig hebben”. Mevrouw Muijrers was hiervoor werkzaam als directeur bij Bartiméus. Daarvoor werkte zij onder andere als Rayondirecteur/Regiodirecteur voor Stichting Philadelphia Zorg. Ook vervulde zij verschillende functies bij PWC, waaronder die van director.

Wij kijken uit naar de komst van mevrouw Muijrers. Gezien haar achtergrond in het management en in de zorg vertrouwen wij erop dat zij op haar plek is bij de SKGZ.

Content Image

Lees ook: