1 juni 2017

SKGZ ontvangt meer geschillen in 2016

In 2016 werden aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen 660 geschillen voorgelegd. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2015. Onderwerpen van geschil waren de premiebetaling en declaraties, gevolgd door het persoonsgebonden budget (pgb) en op de derde plaats medisch-specialistische zorg zoals ziekenhuisbehandelingen. Het aantal klachten bleef nagenoeg gelijk.

Trends en interviews
Het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen geeft naast een verantwoording van de cijfers en de activiteiten, de trends in onderwerp van klachten en geschillen en een korte impressie van het jubileumcongres. In een interview kijken de Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. Reina van Marwijk Kooy, en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, de heer prof. mr. Toon van Mierlo terug op tien jaar SKGZ.

Zorgverzekeringslijn gaat door
Van Marwijk Kooy: “Ik vind het enorm belangrijk dat mensen een beslissing kunnen begrijpen en dat zij zich gehoord voelen.” Volgens voorzitter Van Mierlo laat je als geschilbeslechter emotioneel leed zoveel mogelijk buiten beschouwing. “Toch zijn er gevallen die je raken zoals mensen die hun zorgverzekering echt niet kunnen betalen. Gelukkig is de regelgeving aangepast en krijgen ook verzekeraars steeds meer oog voor dit soort situaties.” Een SKGZ onderdeel dat zich bezighoudt met het terugdringen van het aantal mensen met betalingsachterstanden en onverzekerden is Zorgverzekeringslijn. Dit project kreeg in 2016 een instellingssubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de voortzetting van haar activiteiten.

Verwachtingen voor 2017
Voor 2017 verwacht de SKGZ een lager aantal premiedossiers en pgb-dossiers. Wat betreft de pgb-zaken zijn met ingang van 1 januari 2017 de zorginhoudelijke criteria komen te vervallen. Juist hierover kwamen de afgelopen twee jaar veel zaken binnen. Met betrekking tot premiezaken treffen verzekeraars als gevolg van gewijzigde regelgeving vaker betalingsregelingen met verzekerden met een premieachterstand. Het gevolg is de opschorting van de aanmelding bij het CAK. Voorheen bleef iemand aangemeld als wanbetaler tot de achterstand bij de verzekeraar volledig was ingelopen.

Klik hier voor het Jaarverslag SKGZ 2016.


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »