SKGZ ontvangt meer geschillen in 2016

SKGZ ontvangt meer geschillen in 2016

SKGZ ontvangt meer geschillen in 2016

In 2016 werden aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen 660 geschillen voorgelegd. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2015. Onderwerpen van geschil waren de premiebetaling en declaraties, gevolgd door het persoonsgebonden budget (pgb) en op de derde plaats medisch-specialistische zorg zoals ziekenhuisbehandelingen. Het aantal klachten bleef nagenoeg gelijk.

Trends en interviews

Het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen geeft naast een verantwoording van de cijfers en de activiteiten, de trends in onderwerp van klachten en geschillen en een korte impressie van het jubileumcongres. In een interview kijken de Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. Reina van Marwijk Kooy, en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, de heer prof. mr. Toon van Mierlo terug op tien jaar SKGZ.

Zorgverzekeringslijn gaat door

Van Marwijk Kooy: “Ik vind het enorm belangrijk dat mensen een beslissing kunnen begrijpen en dat zij zich gehoord voelen.” Volgens voorzitter Van Mierlo laat je als geschilbeslechter emotioneel leed zoveel mogelijk buiten beschouwing. “Toch zijn er gevallen die je raken zoals mensen die hun zorgverzekering echt niet kunnen betalen. Gelukkig is de regelgeving aangepast en krijgen ook verzekeraars steeds meer oog voor dit soort situaties.” Een SKGZ onderdeel dat zich bezighoudt met het terugdringen van het aantal mensen met betalingsachterstanden en onverzekerden is Zorgverzekeringslijn. Dit project kreeg in 2016 een instellingssubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de voortzetting van haar activiteiten.

Verwachtingen voor 2017

Voor 2017 verwacht de SKGZ een lager aantal premiedossiers en pgb-dossiers. Wat betreft de pgb-zaken zijn met ingang van 1 januari 2017 de zorginhoudelijke criteria komen te vervallen. Juist hierover kwamen de afgelopen twee jaar veel zaken binnen. Met betrekking tot premiezaken treffen verzekeraars als gevolg van gewijzigde regelgeving vaker betalingsregelingen met verzekerden met een premieachterstand. Het gevolg is de opschorting van de aanmelding bij het CAK. Voorheen bleef iemand aangemeld als wanbetaler tot de achterstand bij de verzekeraar volledig was ingelopen.

Klik hier voor het Jaarverslag SKGZ 2016.

Lees ook: