Afscheid Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy

“De samenleving staat op het spel; we moeten anders kijken naar wat er nodig is bij de uitvoering van regels” – Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen

Na een maximale termijn van twaalf jaar nam ‘zorgverzekeringsland’ gisteren afscheid van Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy. Ter gelegenheid van haar afscheid werd gereflecteerd op de rol van de Ombudsman in de huidige tijd, waarin wantrouwen de boventoon lijkt te voeren. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen riep op alert te zijn: “De samenleving staat op het spel. We moeten de burger weer vertrouwen”. Waarom dat zo moeilijk is voor professionals in de uitvoering, vertelde Janny Bakker-Klein. Zij schreef in 2019 een spraakmakend proefschrift over ‘anders kijken’ bij de uitvoering van regels in het sociale domein. “Je moet inschatten wat werkelijk van betekenis is voor de ander en in de oplossing misschien wel afwijken van de regels”.

Laagdrempelige oplossing van problemen tussen consumenten en zorgverzekeraars
Ton Rombouts, bestuursvoorzitter van de SKGZ, benadrukte dat het zorgverzekeringsstelsel een kostbaar goed is. “Het is onze taak dit stelsel goed door te geven aan toekomstige generaties. Reina van Marwijk Kooy heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.” Rombouts roemde in het bijzonder haar verbindend vermogen.

In haar twaalf jaar als Ombudsman Zorgverzekeringen gaf Reina van Marwijk Kooy een grote impuls aan het laagdrempelig oplossen van problemen tussen consumenten en zorgverzekeraars. Begrijpelijke brieven, telefonisch contact én verzekerden die een vast aanspreekpunt hebben voor de behandeling van hun klacht, zijn hier voorbeelden van. Een bijdrage die ze leverde met ‘hart en hoofd’.

Het belang van verbinding en doen wat er echt toe doet
Naast een terugblik, werd er ook vooruit gekeken. Reinier van Zutphen, onderstreepte in zijn bijdrage het belang van verbinding bij het oplossen van klachten. Want met het oplossen van een probleem, komt het vertrouwen niet meteen terug. Daarvoor moeten we écht luisteren en verbinding maken. Nog beter is het problemen vroegtijdig te signaleren, zodat problemen worden voorkomen, stelt hij. Janny Bakker-Klein sloot het inhoudelijk programma af met haar bijdrage over ‘responsief handelen’. Want je helpt mensen verder door voor ze te doen waar ze écht behoefte aan hebben, zo blijkt uit haar promotieonderzoek.

Ombudsman Zorgverzekeringen in de toekomst
Reina van Marwijk Kooy en haar opvolgster Frederique van Zomeren beamen het belang van verbinding en doen wat er echt toe doet. “We gaan van in gebreke stellen, naar proactief in verbinding stellen”, stelt van Zomeren.

Graag delen we alvast een kleine sfeerimpressie.

Bestuursvoorzitter Ton Rombouts, spreekt scheidend Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy en andere aanwezigen toe tijdens zijn dankwoord.

Bestuursvoorzitter Ton Rombouts, spreekt scheidend Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy en andere aanwezigen toe.

Scheidend Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy en Frederique van Zomeren, de nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen, in het publiek.

Scheidend Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy en Frederique van Zomeren, de nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen, in het publiek.

Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen spreekt op het afscheid van Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy

Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen zegt dat we de burger weer moeten vertrouwen.

 

Lees ook: