Aanmelden pasgeboren kind

thema icon

In de praktijk

Bemiddeling Ombudsman Zorgverzekeringen

Mevrouw Janssen heeft haar kind niet binnen vier maanden na de geboorte aangemeld voor de zorgverzekering. Wel heeft ze binnen die vier maanden contact gehad met de zorgverzekeraar over haar kind. Na bemiddeling door de Ombudsman maakt de zorgverzekeraar een uitzondering. Mevrouw Janssen krijgt alsnog de gemaakte zorgkosten vergoed.


Sanne Janssen is op 29 april 2019 in het ziekenhuis geboren. In juli 2019 ontving haar moeder een rekening van het ziekenhuis voor kosten van de geboorte van haar kind. Sanne was alleen nog niet bijgeschreven op de zorgverzekering van Mevrouw Janssen. Ze nam contact op met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar adviseerde de benodigde gegevens op te sturen zodat hij Sanne kon verzekeren. Uiteindelijk ontving de zorgverzekeraar deze informatie pas eind september 2019. Dit was later dan de vier maanden waarbinnen een kind wettelijk moet worden aangemeld. Hierdoor was Sanne niet vanaf de geboorte meeverzekerd. De ziekenhuiskosten bleven daarom voor rekening van mevrouw Janssen.

Mevrouw Janssen diende hierover een klacht in bij de zorgverzekeraar. Na heroverweging wilde de zorgverzekeraar Sanne nog steeds niet vanaf haar geboorte verzekeren. Volgens de zorgverzekeraar kon ze haar klacht indienen bij SKGZ als ze het niet eens was met de beslissing.

Na bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen besloot de zorgverzekeraar Sanne alsnog vanaf 29 april 2019 te verzekeren. De zorgverzekeraar heeft in de situatie van Sanne een uitzondering gemaakt. Uit het klantcontact bleek namelijk dat zij inderdaad binnen vier maanden na de geboorte van Sanne contact had met de zorgverzekeraar. Onduidelijk was of mevrouw Janssen toen haar dochter ook telefonisch kon aanmelden voor een zorgverzekering. Ze kreeg daarom het voordeel van de twijfel.

Box icon

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alle uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vind je op onze website. Bij de uitspraken vermelden we ook het bijbehorende advies van Zorginstituut Nederland.

Klacht indienen?

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor. Wij helpen je op weg.

Ik wil een klacht indienen