Ombudsman zorgverzekeringen bezorgd over betaalbaarheid zorgverzekering

De ombudsman zorgverzekeringen is blij met het standpunt van de rijksoverheid dat iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Tegelijkertijd blijkt uit de rijksbegroting voor 2024 dat de premie voor de basiszorgverzekering stijgt en dat de zorgtoeslag daalt. Per saldo wordt daarmee de toegang tot zorg duurder voor de verzekerden. In de afgelopen jaren is het aantal mensen met betalingsproblemen rond de zorgpremie (de zogenoemde wanbetalers) gestaag gedaald. Ombudsman zorgverzekeringen Frederique van Zomeren verwacht dat deze positieve trend in 2024 wordt afgebroken. Door de premiestijging in combinatie met een daling van de zorgtoeslag, staat de betaalbaarheid van de basiszorgverzekering onder druk.

Een tweede consequentie is dat minder consumenten voor een aanvullende verzekering kiezen, verwacht Van Zomeren: “Deze trend is al enige jaren zichtbaar. Ik maak me zorgen over deze ontwikkeling, zeker in combinatie met de groeiende groep mensen in Nederland die onvoldoende bestaanszekerheid heeft. Als deze trend zich doorzet, hebben steeds minder kwetsbare consumenten toegang tot zorg die buiten het basispakket valt.”

Wat verandert er in 2024?

  • De nominale zorgpremie voor de basisverzekering gaat met ongeveer 12 euro per maand omhoog.
  • Het verplichte eigen risico blijft gelijk
  • De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag voor lage en middeninkomens vervalt in 2024

Het verhogen van de premie en verlagen van de zorgtoeslag zijn volgens de rijksoverheid nodig om de verwachte stijging van zorgkosten te kunnen financieren. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg. Het eigen risico blijft komend jaar gelijk op 385 euro per verzekerde. Dat heeft het kabinet al eerder besloten toen het nog missionair was.

Lees ook: