groeifonds

Nog geen financiering ‘versterking Conflictoplossend Vermogen’

De versterking van het Conflictoplossend Vermogen – waarvoor we samen met 34 partijen een consortium hebben gevormd – heeft nog geen financiering gekregen. We hadden een aanvraag daarvoor ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het NGF ziet de maatschappelijke waarde, maar focust meer op technische R&D en meer voorzienbare verdienmodellen. We blijven uiteraard in gesprek met Nog geen financiering ‘versterking Conflictoplossend Vermogen’