Catherine Broekhuijsen

Ombudsman zorgverzekeringen bezorgd over betaalbaarheid zorgverzekering

De ombudsman zorgverzekeringen is blij met het standpunt van de rijksoverheid dat iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Tegelijkertijd blijkt uit de rijksbegroting voor 2024 dat de premie voor de basiszorgverzekering stijgt en dat de zorgtoeslag daalt. Per saldo wordt daarmee de Ombudsman zorgverzekeringen bezorgd over betaalbaarheid zorgverzekering

Online training door SKGZ Zorgverzekeringslijn: Overstappen naar een andere zorgverzekering

online training overstappen naar een andere zorgverzekering

De online training ‘Overstappen naar een andere zorgverzekering’ is  voor hulpverleners en vrijwilligers die cliënten ondersteunen bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Op een interactieve manier wordt de theorie rondom de zorgverzekering behandeld. Deze training wordt verzorgd door SKGZ Zorgverzekeringslijn. Meer weten over deze training of direct aanmelden op de website van Zorgverzekeringslijn  

Onrust over looptijd schuldregeling zorgverzekeraars

Sinds 1 juli 2023 is de looptijd van de minnelijke schuldregeling (MSNP) verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Daarmee is de looptijd van de MSNP in lijn gebracht met de looptijd van de wettelijke schuldsanering (WSNP). Wij krijgen signalen dat zorgverzekeraars daarbij afwijkende voorwaarden willen hanteren. Zo zouden zij pas finale kwijting verlenen als Onrust over looptijd schuldregeling zorgverzekeraars

SKGZ pakt rol bij versterking toegang tot recht

Demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over zijn inzet om de toegang tot het recht te versterken. In zijn brief benoemt hij specifiek de mogelijkheid om een beslissing te krijgen van een neutrale instantie, zoals een geschillencommissie, en laagdrempelige, duurzame en passende oplossingen voor burgers, ZZP’ers, bedrijven en organisaties. Als een SKGZ pakt rol bij versterking toegang tot recht