Catherine Broekhuijsen

Een onbegrijpelijke vordering

eigen risico betalen verzekerde overleden

De situatie Voor incontinentiemateriaal dat eind 2022 is geleverd en dat nooit is gebruikt, wordt in 2023 het eigen risico in rekening gebracht. De regel De zorgverzekeraar en de hulpmiddelenleverancier kunnen hebben afgesproken dat hulpmiddelen die voor een langere periode vooruit geleverd worden, per maand worden gefactureerd. Als die periode de jaarwisseling overschrijdt, tellen de Een onbegrijpelijke vordering

2023: meer klachten én meer impact

Na een jarenlange daling ontving de SKGZ het afgelopen jaar 2.290 klachten over zorgverzekeraars. Dat is 4,4% meer dan in 2022. Daarnaast zien we de impact van voorlichting toenemen en zet verder in op signalering om knelpunten rondom de zorgverzekering in de toekomst te voorkomen. Zorgen blijven er over de financieel kwetsbaren die betalingsachterstanden oplopen 2023: meer klachten én meer impact

Zeg het met bloemen

De situatie Ruim drie jaar geleden heeft de zorgverzekeraar per vergissing twee maanden premie teruggestort. De fout wordt nu ontdekt en het bedrag wordt alsnog bij de verzekerde in rekening gebracht. Maar nu in de vorm van een aanmaning, met dreigende incassokosten. De rechtsregel Als verzekerde ben je verplicht om de premie van je zorgverzekering Zeg het met bloemen

Duidelijkheid over toegang tot Nederlandse zorgverzekering voor Caribische studenten

Voor studenten uit de Cariben die in Nederland komen studeren, was het niet altijd duidelijk of zij een Nederlandse zorgverzekering kunnen afsluiten. Eerder berichtten wij dat het voor de SKGZ geen optie is om deze onduidelijkheid te laten voortbestaan. Daarom hebben we ons samen met betrokken partijen als VWS, SVB en de regiegroep Studiesucces ingespannen Duidelijkheid over toegang tot Nederlandse zorgverzekering voor Caribische studenten

Verzekering opzeggen? Mag niet…

De situatie Een mevrouw met betalingsachterstanden buiten haar schuld wil haar zorgverzekering opzeggen. Bij een andere verzekeraar kan ze namelijk wel de broodnodige fysiotherapie behandelingen vergoed krijgen. Maar haar zorgverzekeraar wil haar niet laten gaan. Eerst betalen, dan pas vertrekken! De rechtsregel Een verzekerde kan de zorgverzekering niet opzeggen bij een betalingsachterstand. Maar een zorgverzekeraar Verzekering opzeggen? Mag niet…

Ombudsman voor één dag: responsief werken in de praktijk

De SKGZ krijgt elk jaar zo’n 2.500 klachten binnen van burgers over hun zorgverzekering. In zo’n 300 gevallen leidt dat tot een uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Meestal wordt de klacht opgelost door de inzet van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Tijdens het Jubileumcongres van SKGZ Zorgverzekeringslijn verzorgde Lenka Hora Adema (specialist conflicthantering en docent mediation VU Ombudsman voor één dag: responsief werken in de praktijk