Bindend advies GcZ, 9 juli 2024, SKGZ202303254

Bindend advies GcZ, 9 juli 2024, SKGZ202303254

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juli 2024
Datum publicatie: 10 juli 2024

Tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar is een verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering niet tot stand zijn gekomen, zodat zij geen premie aan de ziektekostenverzekeraar is verschuldigd. Zij dacht destijds een aanvraag te doen voor een aanbod voor een verzekering. De ziektekostenverzekeraar heeft haar niet geantwoord en heeft haar geen informatie in de Engelse taal verschaft. Ondanks de verzekering die zou zijn afgesloten is zij verstoken gebleven van de benodigde zorg. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster, naar aanleiding van het aanvraagformulier van 12 juli 2023, met terugwerkende kracht tot 12 juni 2023 bij hem is verzekerd. Dit is de datum waarop verzoekster als ingezetene in Nederland is geregistreerd. Verzoekster kon redelijkerwijs weten dat zij een verzekering afsloot. De commissie overweegt dat vast staat dat verzoekster op 12 juli 2023 via de website van de ziektekostenverzekeraar een aanvraagformulier heeft ingevuld en ingediend. Op dit aanvraagformulier is vermeld dat de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering worden aangevraagd. Verder vormt een gegeven dat door de ziektekostenverzekeraar bij verzoekster is gevraagd om een kopie van haar paspoort, en dat deze kopie is aangeleverd. Vervolgens is de aanvraag aan verzoekster bevestigd. Met het aanbod van verzoekster en de acceptatie hiervan door de ziektekostenverzekeraar is een verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na de totstandkoming hiervan heeft ontbonden. Verder is een bedrag van € 232,43 via een daartoe afgegeven incassomachtiging bij verzoekster automatisch geïncasseerd. Dit bedrag is niet door verzoekster gestorneerd, zodat zij ook op dit punt heeft gehandeld als consument die een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten. De latere storneringen bevinden zich buiten de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, en kunnen daarom niet leiden tot een ander oordeel. De toepasselijke polisvoorwaarden waren ook beschikbaar in de Engelse taal. De commissie beslist daarom tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken