Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202200995

Ingangsdatum zorgverzekering correct vastgesteld door de ziektekostenverzekeraar, ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering wordt bepaald op 15 februari 2021. Hoogte van de betalingsachterstand, behoudens de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering, correct vastgesteld. Vorderingen ter zake van voorgaande verzekering zijn niet verjaard en volledig opeisbaar. Verzoeker heeft geen aanspraak op een schadevergoeding.

Verzekeringsplicht, herstel verzekering, premie, betalingsachterstand, verjaring, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 2, 5, 6 en 16 Zvw, 3:307, 3:316, 3:317, 3:324 en 6:217 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Bindend advies GcZ, 2 mei 2023, SKGZ202202151

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag van verzoekster voor een aanvullende ziektekostenverzekering ten behoeve van haar zoon ten onrechte geweigerd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie, betalingsachterstand, Toeslagenaffaire Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 6:217 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2023
Datum publicatie: 2 mei 2023

Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202102431

Verzoekster is vanaf 1 januari 2022 verzekerd gebleven op basis van de AV Tand Optimaal. Deze verzekering is, na aanvankelijke acceptatie, ten onrechte eenzijdig beëindigd door de ziektekostenverzekeraar.

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, mededelingsplicht Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, artt. 6:217, 7:928 e.v. en 7:932 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Bindend advies GcZ, 14 oktober 2022, SKGZ202200400

Aanvullende ziektekostenverzekering hoeft niet met terugwerkende kracht te worden beëindigd.

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2021, art. 7:938 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202200375

Aanvraag voor aanvullende ziektekostenverzekering terecht afgewezen.

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie, gezondheidsvragen, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, artt. 6:217 en 7:925 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Bindend advies GcZ, 9 maart 2022, SKGZ202001239

De verklaring van de SVB omtrent de verzekeringsplicht voor de Wlz is leidend voor het antwoord op de vraag of iemand recht heeft op een zorgverzekering.

Verzekeringsplicht, herstel verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 2 en 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022

Niet-Bindend advies GcZ, 7 maart 2022, SKGZ202101538

De ziektekostenverzekeraar mocht de klassenverzekering van verzoekster met ingang van 1 februari 2022 beëindigen.

Beëindiging aanvullende klassenverzekering Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, artt. 6:248 en 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 7 maart 2022

Niet-Bindend advies GcZ, 3 maart 2022, SKGZ202101505

De ziektekostenverzekeraar mocht de klassenverzekering van verzoeker beëindigen met ingang van 1 januari 2022.

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering per 1 januari 2022, klassenverzekering Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2022
Datum publicatie: 4 maart 2022

Bindend advies GcZ, 30 december 2021, SKGZ202101523

Post niet gestuurd naar de bij de ziektekostenverzekeraar bekende bewindvoerder; zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering door deze ten onrechte beëindigd wegens betalingsachterstand.

Beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekeringen vanwege betalingsachterstand, communicatie bewindvoerder Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 1:12, 1:441 en 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 december 2021
Datum publicatie: 6 januari 2022

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002445

Er was sprake van een betalingsachterstand zodat de aanvullende ziektekostenverzekering terecht werd beëindigd.

Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, postontvangst Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021