Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202201122

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202201122

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Telefonische toezegging door verzoeker niet aannemelijk gemaakt zodat hij geen aanspraak heeft op een vergoeding van € 500,- voor tandheelkundige zorg.

Verzoeker stelt dat hij last heeft van knarsen en een diepe beet. Deze twee problemen maken dat de tanden en kiezen van verzoeker sneller slijten. Om verdere slijtage van de gebitselementen te voorkomen heeft de orthodontist een orthodontische behandeling voorgesteld. Kort daarna heeft verzoeker telefonisch contact gehad met een medewerk(st)er van de ziektekostenverzekeraar over de vergoeding. Tijdens dit gesprek is verzoeker naar zijn zeggen meegedeeld dat vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering een bedrag zou worden vergoed van maximaal € 500,-.
De ziektekostenverzekeraar stelt dat op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering aanspraak bestaat op vergoeding van orthodontische kosten tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. Voorwaarde is dat bij de verzekerde sprake van een 'functionele afwijking'. Dit is bij verzoeker niet aan de orde. Van een telefonische toezegging is de ziektekostenverzekeraar niet gebleken.
De commissie overweegt dat partijen niet erover zijn verdeeld dat bij verzoeker geen ‘functionele afwijking’ bestaat. Voor zover verzoeker stelt dat hem telefonisch is toegezegd dat hij toch aanspraak heeft op een vergoeding van maximaal € 500,- ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering geldt dat dit door hem niet aannemelijk is gemaakt.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken