Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202200179

De ziektekostenverzekeraar hoeft de tandheelkundige zorg die verzoekster heeft ondergaan op 8 november 2021 niet te vergoeden.

Mondzorg, ongeval, duur van de dekking Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202200637

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van een parodontologische behandeling in het kader van bijzondere tandheelkunde.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, parodontitis, slokdarmklachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 oktober 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 5 oktober 2022, 2022029837, SKGZ202200637

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, parodontitis, slokdarmklachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 oktober 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Bindend advies GcZ, 10 november 2022, SKGZ202200170

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval. Hierbij geldt dat de behandeling moet plaatsvinden binnen één jaar nadien, en dat deze moet zijn gericht op het directe letsel als gevolg van dit ongeval. In de situatie van verzoeker vindt de behandeling niet plaats binnen genoemde termijn. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Aanvullende ziektekostenverzekering, implantaat na ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2022
Datum publicatie: 10 november 2022

Bindend advies GcZ, 1 november 2022, SKGZ202102310

Het syndroom van Sjögren kan een indicatie zijn voor bijzondere tandheelkundige zorg. In de situatie van verzoekster bestaat geen aanspraak op het aanbrengen van twee implantaten met hierop kronen.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, kronen op implantaten, syndroom van Sjögren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 november 2022
Datum publicatie: 1 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 4 augustus 2022
Datum publicatie: 1 november 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 4 augustus 2022, 2022026018, SKGZ202102310

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, kronen op implantaten, syndroom van Sjögren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 november 2022
Datum publicatie: 1 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 4 augustus 2022
Datum publicatie: 1 november 2022

Bindend advies GcZ, 11 oktober 2022, SKGZ202200188

Geen aanspraak op orthodontie. Verzoeker is voldoende geïnformeerd.

Overgang verzekering, informatieverstrekking, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/ NR-017), artt. 6:223 en 6:224 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 oktober 2022
Datum publicatie: 11 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 5 oktober 2022, SKGZ202200187

Om de schade, als gevolg van een ongeval, aan het gebit van verzoeker te repareren is een 4-delige brug op twee implantaten noodzakelijk. De ziektekostenverzekeraar dient de hiermee gemoeide kosten te vergoeden tot het maximum van € 5.000,-.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, ongeval, 4-delige brug op implantaten Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 oktober 2022
Datum publicatie: 6 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 10 augustus 2022, SKGZ202102068

Verzoeker heeft geen aanspraak op het aanbrengen van twee (extra) implantaten in de onderkaak en de daarop te bevestigen vaste constructie. Niet is gebleken dat door de ziektekostenverzekeraar is toegezegd dat de kosten hiervan zouden worden vergoed.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten met vaste constructie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 augustus 2022
Datum publicatie: 10 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 juni 2022
Datum publicatie: 10 augustus 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 7 juni 2022, 2022019186, SKGZ202102068

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten met vaste constructie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 augustus 2022
Datum publicatie: 10 augustus 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 juni 2022
Datum publicatie: 10 augustus 2022