Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201666

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor een uitneembare volledige gebitsprothese en een frameprothese. Een telefonische toezegging is door haar niet aannemelijk gemaakt.

Mondzorg, reguliere tandheelkunde, vervangen volledige bovenprothese en plaatsen frameprothese onder, hoogte vergoeding, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 7 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 juni 2023
Datum publicatie: 7 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 6 juni 2023, 2023020139, SKGZ202201666

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, reguliere tandheelkunde, vervangen volledige bovenprothese en plaatsen frameprothese onder, hoogte vergoeding, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 7 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 juni 2023
Datum publicatie: 7 september 2023

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201984

Verzoekster heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van de aangevraagde tandheelkundige behandeling vanuit de ongevallendekking van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, ongeval, nuttigen voedsel Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 8 juni 2023, 2022051373, SKGZ202200778

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, fronttandvervanging, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 juni 2023
Datum publicatie: 7 juli 2023

Bindend advies GcZ, 5 juli 2023, SKGZ202202038

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een orthodontische behandeling vanuit de zorgverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering.

Mondzorg, orthodontie, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202200778

De door verzoekster gewenste orthodontische behandeling valt niet onder de aanspraak fronttandvervanging.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, fronttandvervanging, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 juni 2023
Datum publicatie: 7 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2023, 2023015971, SKGZ202202038

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, orthodontie, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 20 maart 2023, 2022044160, SKGZ202201304

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaatbehandeling, kronen, indicatie, maatmanbeginsel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 maart 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Bindend advies GcZ, 15 mei 2023, SKGZ202201985

Verzoeker heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor het aanbrengen van een implantaat.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, implantaatbehandeling, kunstfout Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2022, artt. 7:446 e.v. BW, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023

Bindend advies GcZ, 12 mei 2023, SKGZ202201304

De namens verzoekster aangevraagde behandeling met implantaten en kronen ten laste van de zorgverzekering is door de ziektekostenverzekeraar terecht afgewezen.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaatbehandeling, kronen, indicatie, maatmanbeginsel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 maart 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023