Bindend advies GcZ, 26 april 2021, SKGZ202001572

Bindend advies GcZ, 26 april 2021, SKGZ202001572

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021

Partijen hebben overeenstemming bereikt.

De commissie stelt vast dat partijen overeenstemming hebben bereikt. Aanvankelijk hadden verzoeker en de ziektekostenverzekeraar een geschil over de vergoeding van de kosten van de ten behoeve van verzekerde aangeschafte brillenglazen. In vervolg op het uitgebrachte voorlopig advies van het Zorginstituut, heeft de ziektekostenverzekeraar verklaard de betreffende nota's, onder aftrek van de verschuldigde eigen bijdrage, te vergoeden ten laste van de zorgverzekering. Verzoeker heeft verklaard dat hiermee het geschil is opgelost en dat een inhoudelijke beoordeling door de commissie achterwege kan blijven.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken