Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 22 juni 2022, SKGZ202101607

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de Freestyle Libre terecht afgewezen.

Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 3 mei 2022, 2022008752, SKGZ202101607

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022

Bindend advies GcZ, 20 juni 2022, SKGZ202102156

Wederom verstrekken CPAP-apparatuur na MRA niet doelmatig, maar verzoekster mocht ervan uitgaan dat de mededeling over een testperiode inhield dat zij nog mocht terugkomen op haar keuze voor een MRA.

Hulpmiddelenzorg, CPP-apparatuur, MR, doelmatigheid, testperiode Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 19 april 2022, 2022004698, SKGZ202101561

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Carp-X spalk, indicatie, tenniselleboog Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022

Bindend advies GcZ, 18 mei 2022, SKGZ202101561

Verzoekster heeft geen aanspraak op de Carp-X spalk op grond van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, Carp-X spalk, indicatie, tenniselleboog Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022

Bindend advies GcZ, 25 april 2022, SKGZ202102089

De ziektekostenverzekeraar heeft niet aannemelijk gemaakt dat het gehanteerde tarief naar de Nederlandse marktomstandig niet passend is te achten.

Hulpmiddelenzorg, diabeteshulpmiddelen, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2. en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 25 april 2022
Datum publicatie: 26 april 2022

Bindend advies GcZ, 22 april 2022, SKGZ202101565

Verzekerde heeft geen aanspraak op een ADL-hulphond.

Hulpmiddelenzorg, DL-hond, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2022
Datum publicatie: 25 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 25 april 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 1 december 2021, 2021042786, SKGZ202101565

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, ADL-hond, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2022
Datum publicatie: 25 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 25 april 2022

Bindend advies GcZ, 6 april 2022, SKGZ202101880

Verzoeker heeft geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak udéo P90-R Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2022
Datum publicatie: 7 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 februari 2022
Datum publicatie: 7 april 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 21 februari 2022, 2022003110, SKGZ202101880

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak Audéo P90-R Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2022
Datum publicatie: 7 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 februari 2022
Datum publicatie: 7 april 2022