Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 19 september 2023, SKGZ202202361

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de aangeschafte hoortoestellen beiderzijds ten laste van de zorgverzekering. Voorts heeft verzoeker geen aanspraak op vergoeding van een bedrag van € 500,- vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vergoeding, informatieverstrekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, 2.10 en 2.33 Rzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-002, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 17 juli 2023, 2023016081, SKGZ202201785

Verzoekster voldoet niet aan de voorwaarden voor personenalarmering.

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, personenalarmering, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.26 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 augustus 2023
Datum publicatie: 9 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 juli 2023
Datum publicatie: 25 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 14 augustus 2023, SKGZ202201186

Verzoeker heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van een Unloader One valgiserende kniebrace.

Hulpmiddelenzorg, medisch-specialistische zorg, valgiserende Unloader One® kniebrace, stand wetenschap en praktijk, redelijkerwijs aangewezen op Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2023
Datum publicatie: 14 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 juni 2023
Datum publicatie: 14 augustus 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 15 juni 2023, 2023007380, SKGZ202201186

Verzoeker heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van een Unloader One valgiserende kniebrace.

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, medisch-specialistische zorg, valgiserende Unloader One® kniebrace, stand wetenschap en praktijk, redelijkerwijs aangewezen op Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2023
Datum publicatie: 14 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 juni 2023
Datum publicatie: 14 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 9 augustus 2023, SKGZ202201785

Verzoekster voldoet niet aan de voorwaarden voor personenalarmering.

Hulpmiddelenzorg, personenalarmering, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.26 Rzv., verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 augustus 2023
Datum publicatie: 9 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 juli 2023
Datum publicatie: 25 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 31 juli 2023, SKGZ202201406

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de door hem aangeschafte buitencategorie hoortoestellen of op een - gedeeltelijke - substitutievergoeding.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, substitutie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 juli 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 juni 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 15 juni 2023, 2023000030, SKGZ202201406

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, substitutie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 juli 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 juni 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 13 juli 2023, SKGZ202201588

Osseointegratie upper limb (OUL) is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Hulpmiddelenzorg, osseointegratie upper limb (OUL) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 maart 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 7 maart 2023, 2022049480, SKGZ202201588

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, osseointegratie upper limb (OUL) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 maart 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023

Bindend advies GcZ, 12 juni 2023, SKGZ202200986

Verzoekster kan geen aanspraak maken op verstrekking van de OrCam® Read ten behoeve van verzekerde.

Hulpmiddelenzorg, voorleesapparatuur, OrCam® Read Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, 2.13 en 2.26 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juni 2023
Datum publicatie: 12 juni 2023