Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201354

Verzoekster heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten van een zuurstofconcentrator.

Hulpmiddelenzorg, zuurstofconcentrator, stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 januari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 2 januari 2023, 2022050245, SKGZ202201354

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, zuurstofconcentrator, stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 januari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023

Bindend advies GcZ, 20 februari 2023, SKGZ202200695

Verzoekster heeft geen aanspraak op ‘vakantielevering’ van een dynamisch AD-matras en een passieve tillift.

Hulpmiddelenzorg, dynamisch D-matras en passieve tillift, bruikleenverstrekking tijdens vakantie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 , 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2023
Datum publicatie: 21 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 oktober 2022
Datum publicatie: 21 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 18 oktober 2022, 2022036827, SKGZ202200695

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, dynamisch AD-matras en passieve tillift, bruikleenverstrekking tijdens vakantie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 , 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2023
Datum publicatie: 21 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 oktober 2022
Datum publicatie: 21 februari 2023

Bindend advies GcZ, 3 februari 2023, SKGZ202200586

Voor het tweepersoonsbed in speciale uitvoering van verzoekster is door de ziektekostenverzekeraar terecht een vergoeding berekend op basis van een éénpersoonsbed. Haar echtgenoot is namelijk op dit hulpmiddel niet redelijkerwijs aangewezen. De ziektekostenverzekeraar heeft daarentegen niet aannemelijk gemaakt dat de helft van het gedeclareerde bedrag, namelijk € 9.274,-- niet marktconform is. Hij dient dit bedrag daarom aan verzoekster te vergoeden. Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de prikpil, omdat zij niet aan de indicatievoorwaarden voldoet.

Hulpmiddelenzorg, hoog/laagbed, indicatie, marktconform tarief, farmaceutische zorg, anticonceptiva, Depo-Provera® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17, Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 december 2022
Datum publicatie: 7 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 13 december 2022, 2022035097, SKGZ202200586

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoog/laagbed, indicatie, marktconform tarief, farmaceutische zorg, anticonceptiva, Depo-Provera® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17, Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 december 2022
Datum publicatie: 7 februari 2023

Bindend advies GcZ, 20 januari 2023, SKGZ202100954

Zwemluiers vallen onder de aanspraak incontinentie-absorptiemateriaal. Verzoeker heeft aanspraak op wegwerp zwemluiers ten behoeve van verzekerde.

Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, zwemluiers kind 5 jaar, recreatief zwemmen en zwemles Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2.9, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub d en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2023
Datum publicatie: 24 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 november 2022
Datum publicatie: 24 januari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 11 november 2022, 2022020155, SKGZ202100954

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, zwemluiers kind 5 jaar, recreatief zwemmen en zwemles Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2.9, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub d en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2023
Datum publicatie: 24 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 november 2022
Datum publicatie: 24 januari 2023

Bindend advies GcZ, 18 januari 2023, SKGZ202200917

Verzoekster heeft geen aanspraak op extra luiers ten behoeve van verzekerde.

Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, hemangioom Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv. 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 6:248 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 november 2022
Datum publicatie: 23 januari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 21 november 2022, 2022035858, SKGZ202200917

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, hemangioom Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv. 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 6:248 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 november 2022
Datum publicatie: 23 januari 2023