Diagnose-behandelcombinatie (dbc)

DBC

Diagnose-behandelcombinatie (dbc)

Heb je een klacht over de vergoeding van een behandeling? Neem contact met ons op

Een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum stuurt geen rekening voor losse afspraken, maar voor een diagnose-behandelcombinatie (dbc). Je kunt een dbc zien als een soort verzamelrekening. We kunnen ons voorstellen dat je na het ontvangen van een rekening vragen hebt over hoe deze verzamelrekening voor meerdere afspraken is samengesteld. Of dat het onduidelijk is hoe het precies zit met de vergoeding. Zeker gezien de vele regels en voorwaarden. Heb je een brief van je zorgverzekeraar over een dbc gehad en kom je er niet uit? Neem gerust contact met ons op om dit te bespreken. Ook als het gaat om problemen met je zorgverzekering, kun je een klacht bij ons indienen.


Wat is een dbc?

Een dbc geeft alle stappen weer die gemiddeld nodig zijn om een klacht of ziekte te behandelen. Het is dus een soort van verzamelrekening van alle afspraken. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid zorg die gemiddeld nodig is bij dezelfde diagnose. Dit kan afwijken van de hoeveelheid zorg die jij nodig hebt. Een dbc is maximaal 120 dagen geldig. Duurt de behandeling langer? Dan opent de zorgverlener een vervolg-dbc. Bij vergoeding van een behandeling uit het basispakket is het eigen risico van toepassing. De startdatum van een dbc is hierbij bepalend.

Vanaf 1 januari 2022 is in de GGZ de dbc vervangen door het zorgprestatiemodel. Bij de vergoeding van zorgprestaties vanuit het basispakket is ook het eigen risico van toepassing. Daarbij is het kalenderjaar waarin de zorg is geleverd bepalend.

Belangrijke punten bij een diagnose-behandelcombinatie

  • Ziekenhuizen en klinieken sturen geen rekening voor losse afspraken, maar voor een diagnose-behandelcombinatie (dbc)
  • Een dbc geeft alle stappen aan die gemiddeld nodig zijn om een klacht of ziekte te behandelen
  • Elke dbc heeft een declaratiecode waarvoor een bepaalde vergoeding is vastgesteld
  • Het eigen is risico van toepassing, de startdatum van een dbc is bepalend voor het jaar waarop het eigen risico wordt aangesproken

Bekijk de uitlegvideo van de NZa over het betalen van ziekenhuiszorg

Lees ook de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit over ziekenhuisbezoek in 2021 en eigen risico betalen in 2020.

Heb je vragen over een diagnose-behandelcombinatie (dbc)?

Of ben je het niet eens met de beslissing van de zorgverzekeraar? Meld dan je klacht bij ons. Wij helpen je graag op weg.

Twijfel je of wij je kunnen helpen bij je klacht? Doe dan de sneltest. Of bel of chat met ons. Oók bij vragen over een brief of besluit van de zorgverzekeraar, kun je bij ons terecht. We helpen je onafhankelijk en deskundig.

Box icon

In de praktijk

Er zijn voor Pieter twee GGZ DBC’s verrekend met zijn eigen risico. Dit terwijl één behandeling niet heeft plaatsgevonden. Pieter vraagt advies van de Ombudsman. Hij kijkt naar de zaak en vraagt de verzekeraar om contact op te nemen met de GGZ instelling. Aangezien de zorgverzekeraar geen contact krijgt met de GGZ instelling, hoeft Pieter uit coulance het eigen risico uit 2020 niet te betalen.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor. We helpen je op weg.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

Met een dbc kan een ziekenhuis, kliniek of GGZ-instelling een volledige zorgtraject in rekening brengen, vanaf het eerste consult tot de laatste controle. Een dbc noemen we ook wel dbc-zorgproduct. Voor veel dbc’s kun je een vergoeding krijgen vanuit het basispakket. Maar er zijn wel regels en voorwaarden. Je leest er hier meer over.


Meer weten?

Nederlandse Zorgautoriteit

Hier vind je meer informatie over een ziekenhuisrekening.

NZa Zorgproductapplicatie

Als je in deze applicatie een dbc-code of declaratiecode invoert, dan krijg je meer informatie over die dbc.

Open dis data

Ben je op zoek naar de gemiddelde prijs van een dbc over de afgelopen jaren? In Open dis data kun je deze opzoeken.