Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Heb je een klacht over het persoonsgebonden budget? We helpen je graag op weg

Een persoonsgebonden budget (pgb vv) is geld waarmee je zelf verpleging en verzorging inkoopt. Soms ontstaan er problemen met de zorgverzekeraar over dit budget. Bijvoorbeeld als er minder uren toegekend worden dan de wijkverpleging indiceert. Als het gaat om het toekennen van een persoonsgebonden budget gelden er allerlei voorwaarden en regels. Bij onduidelijkheden of problemen met de zorgverzekeraar, kun je altijd contact met ons opnemen. Leg je vraag of klacht gerust aan ons voor.


Zorg zelf bepalen kan met persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget kun je zelf bepalen van wie, waar en wanneer je zorg krijgt. Deze zorg moet wel aan voorwaarden voldoen. Het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Hieronder valt de inkoop van wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging, verpleging thuis en intensieve kindzorg. Het pgb vv kan aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar.

Belangrijke punten bij het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

  • Met een pgb vv kun je voor jezelf verzorging en verpleging inkopen
  • Je moet zelf de administratie kunnen bijhouden en het pgb kunnen beheren
  • Een pgb vv kun je bij de zorgverzekeraar aanvragen

Heb je vragen over het persoonsgebonden budget vv?

Als het gaat om het toekennen van een persoonsgebonden budget gelden er veel regels en voorwaarden. Is de aanvraag voor een pgb vv afgewezen en ben je het niet eens met het besluit? Of zijn er andere vragen of klachten, waar je na overleg met de zorgverzekeraar niet uitkomt? Dien je klacht dan bij ons in.

Weet je niet zeker of wij jouw klacht kunnen behandelen? Doe dan de sneltest. Of bel of chat met ons. Bellen kan ook bij vragen over een brief of besluit van de zorgverzekeraar. Onze dossierbehandelaars  onpartijdig en deskundig.

Box icon

In de praktijk

Hans heeft darmkanker. Hij heeft daardoor een stoma. Deze moet minstens 20 keer per dag geleegd worden en daar heeft Hans hulp bij nodig. Zijn wijkverpleegkundige stelt daarom een zorgplan op met daarin zeven uur persoonlijke verzorging per week. Zijn zorgverzekeraar vindt twee uur per week voldoende. Hans is het hier niet mee eens en vraagt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen om een uitspraak. Deze wijst het verzoek van Hans deels toe. De zorgverzekeraar had de vermindering van de uren zorginhoudelijk moeten onderbouwen en dat deed ze niet.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee je zelf zorg inkoopt. Je kunt hiermee dus zelf bepalen van wie, waar en wanneer je zorg krijgt. Deze zorg moet wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet je de zorg kunnen verantwoorden en beheren. Ook moet er een indicatie voor de zorg bestaan.

De zorgverzekering kent één persoonsgebonden budget: het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv). Dit Zvw-budget vraag je aan bij de zorgverzekeraar.
Daarnaast zijn er 3 andere soorten persoonsgebonden budgetten: het pgb voor jeugdhulp en pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze vraag je aan bij de gemeente. Een pgb voor Wet langdurige zorg vraag je aan bij het zorgkantoor.


Meer weten?

Rijksoverheid

Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget.

Regelhulp.nl

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Juiste Loket

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Ilze (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Informatie over langdurige zorg en ondersteuning.