Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Verdiepende informatie over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)

Wil je meer weten over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging? We geven je hier uitleg

Met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv) kun je zelf zorg inkopen. Bijvoorbeeld voor wijkverpleging, persoonlijke verzorging, verpleging thuis of intensieve kindzorg. Zo’n pgb krijg je niet zomaar. Een aanvraag moet aan veel regels en voorwaarden voldoen. Je leest er hier meer over.


Wat is een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee je zelf zorg inkoopt. Je bepaalt hiermee dus zelf van wie je zorg krijgt.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) kent één persoonsgebonden budget: het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging. Het heet ook wel pgb vv of het Zvw-budget. Dit budget vraag je aan bij de zorgverzekeraar. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het gaat dan om wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging, verpleging thuis of intensieve kindzorg (ikz). Je declareert het loon of de vergoeding van de zorgverlener bij de zorgverzekeraar. Je kan ook de SVB vragen de salarisadministratie te doen. Dan stuur je de declaraties van de zorgverlener naar de SVB.

Daarnaast zijn er drie andere soorten pgb’s. Een pgb voor jeugdhulp en een pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraag je aan bij je gemeente. Een pgb voor de Wet langdurige zorg vraag je aan bij het zorgkantoor. Op deze pagina geven we alleen informatie over het pgb verpleging en verzorging vanuit de Zvw.

Wanneer krijg je een pgb voor verpleging en verzorging?

Je krijgt alleen een pgb vv via je zorgverzekeraar als je langer dan een jaar persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebt. Of als je palliatieve zorg nodig hebt en minder dan drie maanden te leven. Daarnaast moet je aan de voorwaarden van het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging voldoen. Die voorwaarden zijn:

  • Je hebt een indicatie voor wijkverpleging.
  • Deze indicatie is maximaal drie maanden oud.
  • De indicatie is opgesteld door een bevoegd (wijk)verpleegkundige niveau 5. De verpleegkundige beschrijft je zorgbehoefte. De verpleegkundige kan ook een zorgplan maken.
  • Je kunt uitleggen waarom je een persoonsgebonden budget wilt.
  • Je moet achteraf uitleg geven aan de zorgverzekeraar over hoe je het budget hebt gebruikt. Daarom krijg je alleen een pgb als je het budget zelf kunt beheren. Zoals contracten regelen met zorgverleners, de zorg inplannen, alle uitgaven administreren en controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden. Je mag dat ook door een vertegenwoordiger laten doen.
  • Je hebt geen betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar.

Elke zorgverzekeraar heeft een Reglement pgb verpleging en verzorging. Daarin staat precies waaraan je moet voldoen.

Waar moet je op letten?

Je mag zelf je zorgverlener kiezen. Je maakt zelf afspraken met deze zorgverlener, bijvoorbeeld over het aantal uren. De zorgverzekeraar mag het geld van het pgb vv verrekenen met bedragen die je nog moet betalen. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Je krijgt dan geen geld voor een ingediende declaratie.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Omdat je bijvoorbeeld minder uren hebt gekregen dan in je indicatie staat of omdat je vragen hebt over het reglement pgb vv van je zorgverzekeraar. Of als je iemands vertegenwoordiger bent en een pgb vv beheert of wilt aanvragen. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt ‘verpleging in de wijk’ vergoed uit het basispakket. In dit thema vind je ook de uitspraken van de Geschillencommissie hi...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 19 juli 2023, SKGZ202201583

De ziekenkostenverzekeraar heeft niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor een PGB vv. Het is naar maatstaven...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 juli 2023
Datum publicatie: 19 juli 2023
Bindend advies GcZ, 13 juli 2023, SKGZ202201231

Procedurele zorgvuldigheid niet in acht genomen, maar toekenning van een PGB vv zou in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billij...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023
Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202201521

Niet gebleken is dat de zorgverzekeraar een zorgvuldige procedure heeft gevolgd bij de beoordeling van de aanvraag voor een PGB vv.Verpleging en verzorging...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget.

Regelhulp.nl

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Juiste Loket

Ondersteuning voor mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

ILZe (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Informatie over langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen.