Advies Zorginstituut Nederland, 15 MEI 2023, 2023001047, SKGZ202200610

Advies Zorginstituut Nederland, 15 MEI 2023, 2023001047, SKGZ202200610

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 mei 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Turkije, medisch specialistische zorg, indicatie, doelmatigheid,
ziekenvervoer
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.13
Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 13
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije
inzake sociale zekerheid.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken