Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200653

Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200653

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de te Moraira, Spanje, ondergane behandeling, ten bedrage van € 12.858,45, ten laste van de zorgverzekering dan wel de aanvullende ziektekostenverzekering. Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie voldoet bij een post-commotioneel syndroom onderscheidenlijk een whiplash niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster heeft als gevolg van een ongeval last van een post-commotioneel syndroom onderscheidenlijk een whiplash. Zij is daarom in oktober 2021 in Spanje begonnen met interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie. Verzoekster is - in tegenstelling tot de ziektekostenverzekeraar - van mening dat deze behandeling bij genoemde indicaties voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, en tevens dat zij heeft voldaan aan de voorwaarde van stepped care.
De commissie concludeert - gehoord het advies van het Zorginstituut - dat interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie bij een post-commotioneel syndroom niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ten aanzien van de diagnose Whiplash Associated Disorder (WAD) ontbreekt een behoorlijke onderbouwing. De summier beschreven klachten van verzoekster kunnen niet worden aangemerkt als dermate complex en samenhangend, dat interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie is aangewezen. Verzoekster heeft daarom geen aanspraak op vergoeding van de kosten van deze behandeling.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken