Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200610

Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200610

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Verzoeker heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van de behandeling in het Acibadem University Hospital te Istanbul, Turkije. Hij heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van het vervoer per ambulance naar het Acibadem University Hospital te Istanbul, Turkije, omdat hij geen nota heeft overgelegd van het vervoer.

Verzoeker is bekend met een complexe medische voorgeschiedenis. Tijdens zijn verblijf in Turkije in 2021 verslechterde zijn toestand. Hij is aanvankelijk opgenomen in het ziekenhuis in Izmir. Daar kon hij echter niet worden geholpen, en daarom is hij overgebracht naar het ziekenhuis in Istanbul. Met het oog op een mogelijke levertransplantatie zijn in dat ziekenhuis bepaalde onderzoeken herhaald. De ziektekostenverzekeraar wilde de kosten niet vergoeden, omdat de in het ziekenhuis te Istanbul verleende zorg niet doelmatig was. Evenmin was sprake van spoedzorg.
Het Zorginstituut heeft in zijn definitieve advies geconcludeerd dat verzoeker aanspraak kan maken op vergoeding ten laste van de basisverzekering van diagnostiek en (palliatieve) behandeling van gedecompenseerde levercirrose. Naar aanleiding van wat ter zitting is aangevoerd en het definitieve advies van het Zorginstituut heeft de ziektekostenverzekeraar besloten alsnog uit coulance € 10.222,09 te vergoeden. De commissie heeft verzoeker gevraagd of het geschil met deze coulancevergoeding is opgelost. Verzoeker heeft hierop, ook na een herinnering, niet gereageerd. De commissie is er daarom van uitgegaan dat het geschil niet is opgelost en dat verzoeker de procedure wil voortzetten.
De commissie overweegt dat verzoeker redelijkerwijs was aangewezen op diagnostiek en (palliatieve) behandeling van gedecompenseerde levercirrose. De kosten van de behandeling in Istanbul bedroegen € 14.256,50. Volgens de ziektekostenverzekeraar is voor deze zorg DBC-zorgproduct 11080100 (15C54) het meest passend: "ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van de lever" met als (marktconform) tarief € 10.222,09. Verzoeker heeft niet gereageerd op de brief van de ziektekostenverzekeraar en heeft de juistheid van voornoemd DBC-zorgproduct of het genoemde tarief dus niet weersproken. Daarom gaat de commissie uit van de juistheid van zowel het DBC-zorgproduct als het marktconforme tarief dat daarbij hoort.
Op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering heeft verzoeker aanspraak op aanvulling tot maximaal het bedrag van de werkelijke kosten, in dit geval een vergoeding van € 4.034,41. Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van het vervoer per ambulance naar Istanbul, omdat hij geen nota heeft overgelegd van dit vervoer.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken