Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Advies Zorginstituut Nederland, 12 oktober 2022, 2022018062, SKGZ202102275

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, operatieve verwijdering cyste, wortelblokkade, stepped care, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2022
Datum publicatie: 9 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 oktober 2022
Datum publicatie: 18 november 2022

Bindend advies GcZ, 8 november 2022, SKGZ202102275

Aanvraag operatie in Keulen ten onrechte afgewezen. Geen aanspraak op vergoeding kosten verplicht eigen risico.

EU/EER, Duitsland, operatieve verwijdering cyste, wortelblokkade, stepped care, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2022
Datum publicatie: 9 november 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 oktober 2022
Datum publicatie: 18 november 2022

Bindend advies GcZ, 26 oktober 2022, SKGZ202200476

De zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering bieden geen dekking voor servicekosten in het kader van ELV.

Geneeskundige zorg, eerstelijns verblijf (ELV), servicekosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.12 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 juli 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022

Advies Zorginstituut Nederland,11 juli 2022, 2022024132, SKGZ202200476

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, eerstelijns verblijf (ELV), servicekosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.12 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 juli 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 18 oktober 2022, SKGZ202200514

Verzoekster was niet redelijkerwijs aangewezen op een metastasectomie van de lever en lymfeklierdissectie. Radiofrequente ablatie bij levermetastasen van een galgangcarcinoom geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Turkije, geneeskundige zorg, metastasectomie, lymfeklierdissectie en radiofrequente ablatie (RF) bij gemetastaseerd galgangcarcinoom, stand wetenschap en praktijk, indicatie, spoedeisend Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 oktober 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 september 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 5 september 2022, 2022025729, SKGZ202200514

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, geneeskundige zorg, metastasectomie, lymfeklierdissectie en radiofrequente ablatie (RF) bij gemetastaseerd galgangcarcinoom, stand wetenschap en praktijk, indicatie, spoedeisend Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 oktober 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 september 2022
Datum publicatie: 19 oktober 2022

Tussenuitspraak GcZ, 10 oktober 2022, SKGZ202102410

EU/EER, België, geneeskundige zorg, Foetale Endoscopische Tracheale Occlusie (FETO), plegen te bieden, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, tussenuitspraak.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Tussenuitspraak
Datum uitspraak: 10 oktober 2022
Datum publicatie: 11 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 juli 2022
Datum publicatie: 11 oktober 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 20 juli 2022, 2022027102, SKGZ|202102410

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, Foetale Endoscopische Tracheale Occlusie (FETO), plegen te bieden, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Tussenuitspraak
Datum uitspraak: 10 oktober 2022
Datum publicatie: 11 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 juli 2022
Datum publicatie: 11 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202200627

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) voor wondbehandeling bij de ziekte van Buerger is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, hyperbare zuurstoftherapie (HBOT), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 5 september 2022, 2022027784, SKGZ202200627

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, hyperbare zuurstoftherapie (HBOT), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022