Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 20 september 2023, SKGZ202201947

Vanwege het ontbreken van voorafgaande toestemming en een geldige verwijzing heeft verzoeker geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een in Damascus ondergane spondylodese.

Syrië, medisch specialistische zorg, spoedzorg, spondylodese, machtiging, melding alarmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 27 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Bindend advies GcZ, 20 september 2023, SKGZ202300160

Geen voorafgaande verwijzing, en daarom geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de bij Prescan gemaakte MRI-scans.

Medisch-specialistische zorg, MRI bij Prescan, voorafgaande verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 31 juli 2023, 2023029079, SKGZ202300160

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, MRI bij Prescan, voorafgaande verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 27 juli 2023, 2023025992, SKGZ202201947

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Syrië, medisch specialistische zorg, spoedzorg, spondylodese, machtiging, melding alarmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 27 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200653

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de te Moraira, Spanje, ondergane behandeling, ten bedrage van € 12.858,45, ten laste van de zorgverzekering dan wel de aanvullende ziektekostenverzekering. Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie voldoet bij een post-commotioneel syndroom onderscheidenlijk een whiplash niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, post-commotioneel syndroom, whiplash, stand van de wetenschap en praktijk, stepped care, verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 juni 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202200610

Verzoeker heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van de behandeling in het Acibadem University Hospital te Istanbul, Turkije. Hij heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van het vervoer per ambulance naar het Acibadem University Hospital te Istanbul, Turkije, omdat hij geen nota heeft overgelegd van het vervoer.

Turkije, medisch specialistische zorg, indicatie, doelmatigheid, ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.13 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 mei 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 13 juni 2023, 2022033556, SKGZ202200653

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, post-commotioneel syndroom, whiplash, stand van de wetenschap en praktijk, stepped care, verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 juni 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 15 MEI 2023, 2023001047, SKGZ202200610

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, medisch specialistische zorg, indicatie, doelmatigheid, ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.13 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 mei 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Bindend advies GcZ, 31 augustus 2023, SKGZ202300966

Een behandeling met continue intrathecale geneesmiddelenafgifte (CITTD), een definitief systeem (pijnpomp) voor ITDD, bij Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en maakt daarom geen deel uit van het basispakket. De commissie is niet bevoegd tot het toepassen van coulance.

Geneeskundige zorg, continue intrathecale geneesmiddelenafgifte (CITDD) bij Failled Back Surgery Syndrome (FBSS), stand wetenschap en praktijk. Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2023, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 31 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 31 augustus 2023, SKGZ202201172

Verzoeker heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor de door hem in Spanje ondergane behandeling.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, artt. 19 en 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 31 augustus 2023