Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201949

Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201949

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 april 2023
Datum publicatie: 17 april 2023

Bestaan en hoogte betalingsachterstand aangetoond. Geen betalingsregeling voor de gehele schuld, daarom is opschorting van de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht geweigerd.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat (i) geen sprake is van een betalingsachterstand en (ii) dat voor de betalingsachterstand een betalingsregeling is overeengekomen met de incassogemachtigde zodat de ziektekostenverzekeraar hem moet afmelden als wanbetaler bij het CAK respectievelijk deze aanmelding moet opschorten. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat (i) sprake is van een betalingsachterstand en (ii) niet voor de volledige achterstand een regeling is overeengekomen. Afmelding of opschorting van de aanmelding als wanbetaler is daarom niet aan de orde.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar het bestaan en de hoogte van de betalingsachterstand heeft aangetoond en dat tevens is aangetoond dat met verzoeker geen betalingsregeling is overeengekomen voor de gehele achterstand. Daarom is afmelding respectievelijk opschorting van de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht geweigerd. De commissie wijst beide onderdelen van het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken