Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 17 mei 2024, SKGZ202300899

Verzoeker is gehouden de voor de zorgverzekering overeengekomen premie te voldoen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Bindend advies GcZ, 23 januari 2024, SKGZ202302260

De ziektekostenverzekeraar heeft zich voldoende ingespannen om na te gaan of de nota van de diëtiste te hoog was. De ziektekostenverzekeraar heeft niet gehandeld in strijd met de AVG.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 januari 2024
Datum publicatie: 31 januari 2024

Bindend advies GcZ, 22 december 2023, SKGZ202201810

Verzoekster is verzekerd tegen ziektekosten bij de zorgverzekeraar, de zorgverzekeraar heeft niet de wettelijke voorgeschreven stappen doorlopen waardoor verzoekster ten onrechte is aangemeld als wanbetaler bij het CAK. De betalingsregeling is terecht beëindigd en de hoogte van de betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 december 2023
Datum publicatie: 9 januari 2024

Bindend advies GcZ, 24 december, SKGZ202301325

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden de maandpremie te stellen op € 50,- per persoon per maand en af te zien van het in rekening brengen van het verplicht eigen risico.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 december 2023
Datum publicatie: 7 december 2023

Bindend advies GcZ, 4 december 2023, SKGZ202201934

Ziektekostenverzekeraar brengt terecht € 2,- per maand voor per post verzonden facturen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2023
Datum publicatie: 7 december 2023

Bindend advies GcZ, 27 november 2023, SKGZ202201873

De ziektekostenverzekeraar mocht een vergoeding voor een bril verrekenen met de betalingsachterstand. De betalingsachterstand is correct vastgesteld en de ziektekostenverzekeraar mocht overgaan tot het beëindigen van de aanvullende verzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 november 2023
Datum publicatie: 1 december 2023

Bindend advies GcZ, 30 oktober 2023, SKGZ202300013

‘Administratieve toeslag’ terecht bij verzoekster en verzekerde in rekening gebracht. Geen sprake van verworven rechten.

Aanvullende ziektekostenverzekering, premietoeslag Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 oktober 2023
Datum publicatie: 30 oktober 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 26 september 2023, 2023022128, SKGZ202201833

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verzekeringsplicht, premie, beëindiging EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2023, artt. 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2023.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2023
Datum publicatie: 23 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 september 2023
Datum publicatie: 24 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 16 oktober 2023, SKGZ202201833

Verzoeker heeft geen belang meer bij een uitspraak over de aanvankelijke beëindiging van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering werd, nadat deze was hersteld, ten onrechte opnieuw beëindigd. Niet gebleken is dat de betalingsregeling onder druk is overeengekomen. De ziektekostenverzekeraar heeft de door verzoeker ingediende declaraties nog niet beoordeeld, dus is de commissie niet bevoegd hierover een uitspraak te doen.

Verzekeringsplicht, premie, beëindiging EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2023, artt. 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2023, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2023
Datum publicatie: 23 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 september 2023
Datum publicatie: 24 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 2 oktober 2023, SKGZ202300020

Verzoek om aanpassing premie en voorwaarden terecht geweigerd door de ziektekostenverzekeraar.

Overname zorgportefeuille, aanpassing premie en dekking, compensatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering 2023, artt. 6:127 en 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 oktober 2023
Datum publicatie: 2 oktober 2023