Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 16 maart 2023, SKGZ202200757

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoekster correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd met ingang van 1 augustus 2022.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2023
Datum publicatie: 20 maart 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200265

Bij verzoekster is geen sprake van een betalingsoverschot van € 1.900,- maar van een achterstand van € 519,59, exclusief incassokosten en rente.

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2022, art. 16 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200431

Bij verzoeker is niet te veel eigen risico in rekening gebracht; de hoogte van de betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld.

Premie, hoogte betalingsachterstand, berekening eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2022, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201218

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden declaraties in een andere volgorde af te wikkelen vanwege het verplicht eigen risico en de mogelijkheid de hiermee verrekende kosten te claimen bij de reisverzekeraar.

Eigen risico, volgorde verrekening declaraties Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 19 t/m 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 24 februari 2023

Bindend advies GcZ, 6 februari 2023, SKGZ202200969

Verzoeker heeft geen recht op een schadevergoeding.

Premie, betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 16 Zvw en 6:95, 6:96 en 6:106 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023

Bindend advies GcZ, 5 januari 2023, SKGZ202200120

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden verzoeker met terugwerkende kracht te laten deelnemen aan een collectiviteit en de daarbij behorende korting toe te passen.

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2017, art. 18 Zvw, art. 2.5.1 Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2023
Datum publicatie: 9 januari 2023

Bindend advies GcZ, 14 december 2022, SKGZ202200481

Aanbrengen implantaat door kaakchirurg. De ziektekostenverzekeraar heeft de bijkomende kosten vergoed ten laste van de verkeerde verzekering en ten onrechte met het eigen risico verrekend. Lopende de procedure heeft hij dit hersteld. Verzoekster heeft vervolgens een schadevergoeding gevorderd. De gevorderde immateriële schadevergoeding van € 250,-- en de vergoeding voor de tijdsbesteding van de echtgenoot van verzoekster van € 520,-- worden afgewezen. De ziektekostenverzekeraar moet wel het entreegeld van € 37,-- aan verzoekster vergoeden.

Mondzorg, kaakchirurg, implantaatbehandeling, bijkomende kosten, eigen risico, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:96 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2022
Datum publicatie: 15 december 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 30 augustus 2022
Datum publicatie: 15 december 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 30 augustus 2022, 2022030132, SKGZ202200481

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, kaakchirurg, implantaatbehandeling, bijkomende kosten, eigen risico, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:96 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2022
Datum publicatie: 15 december 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 30 augustus 2022
Datum publicatie: 15 december 2022

Bindend advies GcZ, 25 augustus 2022, SKGZ202200100

Opzegging zorgverzekering terecht door de zorgverzekeraar geweigerd .

Premie, opzegging, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 8a en 16 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 2 augustus 2022, SKGZ202102280

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6: 43 BW, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 2 augustus 2022
Datum publicatie: 4 augustus 2022