Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 1 juni 2023, SKGZ202201289

De zorgverzekeraar heeft ten onrechte het vooruitbetaalde eigen risico voor 2020 en 2021 gebruikt voor andere vorderingen.

Eigen risico, vooruitbetaling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 19, 20, 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, art. 6:43 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2023
Datum publicatie: 2 juni 2023

Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202101823

De betalingsachterstand moet met € 84,52 worden verminderd.

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verwerking betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010-2022, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Bindend advies GcZ, 24 april 2023, SKGZ202200896

De betalingsachterstand van verzoeker is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld.

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2019, artt. 8a en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 april 2023
Datum publicatie: 24 april 2023

Bindend advies GcZ, 20 april 2023, SKGZ202200816

De betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld. Verder mocht de zorgverzekeraar de aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK hervatten.

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, hervatting aanmelding CK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2022, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2023
Datum publicatie: 21 april 2023

Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201949

Bestaan en hoogte betalingsachterstand aangetoond. Geen betalingsregeling voor de gehele schuld, daarom is opschorting van de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht geweigerd.

Premie, premieachterstand, afmelding CK, opschorting aanmelding CK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2022, art. 16 en paragraaf 3.3. Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 april 2023
Datum publicatie: 17 april 2023

Bindend advies GcZ, 16 maart 2023, SKGZ202200757

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoekster correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd met ingang van 1 augustus 2022.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2023
Datum publicatie: 20 maart 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200265

Bij verzoekster is geen sprake van een betalingsoverschot van € 1.900,- maar van een achterstand van € 519,59, exclusief incassokosten en rente.

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2022, art. 16 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200431

Bij verzoeker is niet te veel eigen risico in rekening gebracht; de hoogte van de betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld.

Premie, hoogte betalingsachterstand, berekening eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2022, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201218

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden declaraties in een andere volgorde af te wikkelen vanwege het verplicht eigen risico en de mogelijkheid de hiermee verrekende kosten te claimen bij de reisverzekeraar.

Eigen risico, volgorde verrekening declaraties Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 19 t/m 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 24 februari 2023

Bindend advies GcZ, 6 februari 2023, SKGZ202200969

Verzoeker heeft geen recht op een schadevergoeding.

Premie, betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 16 Zvw en 6:95, 6:96 en 6:106 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023