Advies Zorginstituut Nederland, 16 april 2021, 2021001843, SKGZ202001631

Advies Zorginstituut Nederland, 16 april 2021, 2021001843, SKGZ202001631

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, cros-systeem, hoortoestel, buitencategorie, oplaadbare batterijen
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken