Bindend advies GcZ, 31 mei 2023, SKGZ202202014

Bindend advies GcZ, 31 mei 2023, SKGZ202202014

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 mei 2023
Datum publicatie: 1 juni 2023

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Bij verzekerde is sprake van congenitale hydronefrose bij congenitale uretakleppen en nierdysplasie, leidend tot anurie en terminaal nierfalen. Tevens bestaat een motorische achterstand. Ten behoeve van verzekerde heeft verzoekster aanspraak gemaakt op (maat)vestjes met neopreen in verband met het dialyseren. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag afgewezen.
Er is tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt over de vergoeding van de reeds aangeschafte (maat)vestjes met neopreen. Gelet op de gemaakte afspraken komt de commissie aan een inhoudelijke beoordeling van deze onderdelen niet toe. Onder de gegeven omstandigheden ziet de commissie geen aanleiding het entreegeld aan verzoekster te restitueren.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken