Bindend advies GcZ, 8 april 2024, SKGZ202300901

Bindend advies GcZ, 8 april 2024, SKGZ202300901

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 april 2024
Datum publicatie: 16 april 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een post-massive weight loss pseudo-gynaecomastie ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de ingediende aanvraag voor behandeling van een post-massive weight loss pseudo-gynaecomastie te vergoeden ten laste van de zorgverzekering.
De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat bij verzoeker geen sprake is van aangetoond klierweefsel. Voor de behandeling van de aanwezige pseudo-gynaecomastie ontbreekt een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.
De commissie overweegt dat volgens vaste jurisprudentie van de commissie de laatste aanvraag leidend is voor de beoordeling. Dit betreft de aanvraag voor een gynaecomastie-extirpatie. Op deze ingreep heeft verzoeker geen aanspraak, omdat bij hem geen klierweefsel aanwezig is. Bij een pseudo-gynaecomastie is geen sprake van een onderliggende ziekte of aandoening. Iedere behandeling hiervan valt om die reden niet onder de dekking van de zorgverzekering. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken