Bindend advies GcZ, 30 oktober 2023, SKGZ202300013

Bindend advies GcZ, 30 oktober 2023, SKGZ202300013

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 oktober 2023
Datum publicatie: 30 oktober 2023

‘Administratieve toeslag’ terecht bij verzoekster en verzekerde in rekening gebracht. Geen sprake van verworven rechten.

Verzoekster en verzekerde waren in 2021 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van de verzekering ONVZ Optifit Internationaal. Met ingang van 2022 is sprake van de verzekering ONVZ Vrije Keuze Topfit, met een ‘administratieve toeslag’ van 50% op de premie omdat geen zorgverzekering is afgesloten bij de ziektekostenverzekeraar. Verzoekster en verzekerde stellen dat sprake is van verworven rechten en dat het de ziektekostenverzekeraar om die reden niet is toegestaan bij hen de ‘administratieve toeslag’ in rekening te brengen. De ziektekostenverzekeraar verwijst naar zijn verzekeringsvoorwaarden waarin deze toeslag is geregeld.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar met ingang van 1 januari 2022 zijn internationale verzekeringen heeft overdragen aan een andere verzekeraar en de ONVZ Optifit Internationaal niet langer aanbiedt. Tussen partijen is niet meer in geschil dat per 1 januari 2022 de aanvullende ziektekostenverzekering op basis van de ONVZ Vrije Keuze Topfit is tot stand gekomen. De Algemene Regels, waarin de ‘administratieve toeslag’ is opgenomen, maken deel uit van de nieuwe verzekeringsovereenkomst. Aangezien zowel verzoekster als verzekerde niet tevens een zorgverzekering hebben afgesloten bij de ziektekostenverzekeraar wordt de toeslag terecht berekend.
Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken