Bindend advies GcZ, 12 juli 2022, SKGZ202101306

Bindend advies GcZ, 12 juli 2022, SKGZ202101306

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juli 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022

Geen aanspraak op bijzondere tandheelkunde op grond van artikel 2.7, eerste lid, sub b, Bvz.

Verzoekster heeft, naar haar zeggen, ernstige angst voor de tandarts, en deze daarom jarenlang niet bezocht. Uiteindelijk is zij terechtgekomen bij een tandarts die is gespecialiseerd in angstige patiënten, en is zij onder narcose behandeld. De kosten hiervan heeft zij gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar, die vergoeding heeft afgewezen omdat niet het juiste traject is gevolgd. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat bij haar sprake was van extreme angst, waardoor zij op grond van artikel 2.7, eerste lid, sub b, Bzv aanspraak heeft op bijzondere tandheelkundige zorg. Dit betekent dat zij geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van deze behandeling, ten laste van de zorgverzekering.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken