28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) maakt een eind aan de collectiviteitskorting op de basisverzekeringen.

De belangrijkste reden die van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden. De premie wordt eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Het gevolg is dat hierdoor de ene groep verzekerden de korting betaalt voor een andere groep. De verwachting van de minister is dat de afschaffing van de collectiviteitskorting ook leidt tot een overzichtelijker polisaanbod.

Op de website van Rijksoverheid leest u meer informatie over het afschaffen van de collectiviteitskorting.


Lees ook:

6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »