6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018. We vinden het belangrijk dat ook in 2020 consumenten de SKGZ weten te vinden als zij een probleem ervaren met hun zorgverzekeraar.

De SKGZ bemiddelde in 2019 het meest in klachten over premie, medisch specialistische zorg en hulpmiddelen. Wat betreft geschilbeslechting waren de meest voorkomende onderwerpen medisch specialistische zorg, hulpmiddelen en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). Het onderwerp hulpmiddelenzorg is ten opzichte van vorig jaar nieuw in deze top drie. Deze klachten en geschillen gingen vaak over hoortoestellen en diabeteshulpmiddelen. Met name het aantal geschillen over dit onderwerp steeg in 2019.

Niet alleen zag de SKGZ het aantal klachten groeien, ook de waardering van klanten en groeide. De klantwaardering steeg met 0,7 punt tot een 7,4. Een mooi resultaat omdat de SKGZ duidelijk aandacht geeft aan de klantwaardering, laagdrempeligheid en vindbaarheid.

Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2019 bijna 7.000 mensen.

In het jaarverslag kijkt de SKGZ ook vooruit. De voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kijkt naar veranderingen in de rechtspraak. De Ombudsman Zorgverzekeringen buigt zich over het vraagstuk: ‘hoe houden we de zorg betaalbaar?’

Het jaarverslag is opgesteld voordat in Nederland het coronavirus zijn intrede deed. Op dit moment gaat de bemiddeling en geschilbeslechting met kleine aanpassingen door. Bemiddeling door de Ombudsman verloopt telefonisch. Ook de hoorzittingen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vinden telefonisch plaats. Zorgverzekeringslijn biedt nu online trainingen aan. Op deze manier probeert de SKGZ iedereen ook nu zo goed mogelijk van dienst te blijven.

Het volledige jaarverslag leest u hier.


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »