8 januari 2020

Januari checklist

Begin januari goed, gebruik onze checklist.

Heeft u voor 31 december 2020 de zorgverzekering opgezegd? Sluit dan vóór 1 februari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.
Sluit u uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af? Dan gaat de zorgverzekering toch per 1 januari 20210 in (met terugwerkende kracht). Hierdoor bent u doorlopend verzekerd.

Sluit u na 31 januari 2021 een zorgverzekering af? Dan bent u verzekerd vanaf het moment dat u de zorgverzekering afsluit. Het kan hierdoor zijn dat u tijdelijk geen zorgverzekering heeft. Zorgkosten die u in deze periode maakt betaalt u zelf.

Jan wil veranderen van zorgverzekeraar. Bij welke zorgverzekeraar hij zich volgend jaar wil verzekeren weet hij niet. Toch zegt Jan op 29 december zijn zorgverzekering alvast op. Hij neemt zich voor in januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hier komt hij helaas niet aan toe. Wel bezoekt Jan in januari enkele keren de dermatoloog in het ziekenhuis. Op 12 maart 2021 sluit Jan een nieuwe zorgverzekering af. Hierdoor betaalt hij de zorgkosten die hij gemaakt heeft tussen 1 januari 2021 en 11 maart 2021 zelf.

 

Geef een verandering in collectiviteit door aan uw zorgverzekeraar
Collectiviteit is een korting van maximaal 5% op de premie voor een zorgverzekering. U komt hiervoor in aanmerking via bijvoorbeeld uw werkgever of sportvereniging. Maar wat moet u doen als uw collectiviteit vervalt? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever zijn collectiviteitsafspraken verandert? Omdat u van werkgever wisselt? Of omdat u het lidmaatschap bij de sportvereniging opzegt.

Geef een verandering in de collectiviteit door aan uw zorgverzekeraar. Zo voorkomt u dat u onterecht deze korting ontvangt. Geeft u de verandering in collectiviteit niet door? Dan moet u de onterecht ontvangen korting terugbetalen.

 

Kijk of u in 2021 nog nota’s kunt verwachten voor het eigen risico van 2020.
Behandelingen in het ziekenhuis worden niet per verrichting in rekening gebracht. Ze maken altijd deel uit van een ‘zorgtraject’. De kosten hiervan worden per diagnose behandelcombinatie (DBC) in rekening gebracht. Begint uw zorgtraject al in 2020? Dan kan het zijn dat vervolgbehandelingen in 2021 toch voor rekening van 2020 zijn.

Lisa heeft last van nierstenen. Eind december gaat ze hiervoor naar de medisch specialist voor een intake gesprek. De medisch specialist geeft aan dat de nierstenen vergruisd moeten worden. De behandeling vindt plaats in januari 2021.

Enige tijd na de vergruizing van de nierstenen ontvangt Lisa een zorgnota. Wat blijkt? De behandeling van de nierstenen vallen onder het eigen risico van 2020. Het intakegesprek hiervoor vond plaats in december 2020. Daarom is toen het DBC-traject geopend en worden de kosten voor deze DBC worden gedeclareerd in 2020. Is het eigen risico voor 2020 nog niet ‘volgemaakt’? Dan vindt er nog een verrekening plaats en moet Lisa het resterende eigen risico van 2020 betalen.

 

 


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »