13 april 2018

Minder klachten over zorgverzekeraars

In 2017 ontvingen wij 2.246 klachten van verzekerden over hun verzekeraar. Dit waren er fors minder dan in 2016. Er waren vooral minder klachten op het gebied van het persoonsgebonden budget.

De top drie onderwerpen van klachten bleef onveranderd ten opzichte van 2016. Na medisch-specialistische zorg volgden plastische chirurgie en hulpmiddelenzorg. Bij de top drie onderwerpen van geschillen staat evenals in 2016 op drie plastische chirurgie, op twee premiezaken en op één medisch-specialistische zorg.

Vertrekkend voorzitter Geschillencommissie Toon van Mierlo is kritisch over het stelsel
Na twaalf jaar voorzitterschap Geschillencommissie Zorgverzekeringen neemt prof. mr. Toon van Mierlo op 30 april afscheid. Hij bereikte zijn maximale diensttermijn. Van Mierlo beschrijft in zijn beschouwing over drie bedreigingen voor het stelsel. Van Mierlo: “Er is winst te behalen op het terrein van de zorginkoop en het scheppen van transparantie in het productaanbod. Vanuit die optiek is er geen enkele aanleiding om terug te keren naar een soort ziekenfonds. Wie denkt dat dit goedkoper zal zijn, komt bedrogen uit.” Daarnaast haalt Van Mierlo de hoogte van de premie aan. “De premie die aan de verzekeraar moet worden betaald, kent een natuurlijk maximum. Ga je daar overheen, dan creëer je meer wanbetalers en onverzekerden.” Tevens suggereert hij dat collectiviteiten de marktwerking belemmeren. “Ze hebben nauwelijks toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van het zorgaanbod.”

Doeltreffendheid procedure onderzocht
In 2017 onderzocht USBO advies van de Universiteit Utrecht de procedures van de SKGZ. USBO concludeerde, “De SKGZ is een professionele organisatie die haar procedures zorgvuldig doorloopt. De organisatie heeft goed zicht op het verloop van de procedure en verbetert haar processen continu”. USBO deed ook aanbevelingen. Een daarvan betrof het vereenvoudigen van de communicatie.

> Jaarverslag 2017
> Onderzoek naar de SKGZ procedure


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »