13 april 2018

Minder klachten over zorgverzekeraars

In 2017 ontvingen wij 2.246 klachten van verzekerden over hun verzekeraar. Dit waren er fors minder dan in 2016. Er waren vooral minder klachten op het gebied van het persoonsgebonden budget.

De top drie onderwerpen van klachten bleef onveranderd ten opzichte van 2016. Na medisch-specialistische zorg volgden plastische chirurgie en hulpmiddelenzorg. Bij de top drie onderwerpen van geschillen staat evenals in 2016 op drie plastische chirurgie, op twee premiezaken en op één medisch-specialistische zorg.

Vertrekkend voorzitter Geschillencommissie Toon van Mierlo is kritisch over het stelsel
Na twaalf jaar voorzitterschap Geschillencommissie Zorgverzekeringen neemt prof. mr. Toon van Mierlo op 30 april afscheid. Hij bereikte zijn maximale diensttermijn. Van Mierlo beschrijft in zijn beschouwing over drie bedreigingen voor het stelsel. Van Mierlo: “Er is winst te behalen op het terrein van de zorginkoop en het scheppen van transparantie in het productaanbod. Vanuit die optiek is er geen enkele aanleiding om terug te keren naar een soort ziekenfonds. Wie denkt dat dit goedkoper zal zijn, komt bedrogen uit.” Daarnaast haalt Van Mierlo de hoogte van de premie aan. “De premie die aan de verzekeraar moet worden betaald, kent een natuurlijk maximum. Ga je daar overheen, dan creëer je meer wanbetalers en onverzekerden.” Tevens suggereert hij dat collectiviteiten de marktwerking belemmeren. “Ze hebben nauwelijks toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van het zorgaanbod.”

Doeltreffendheid procedure onderzocht
In 2017 onderzocht USBO advies van de Universiteit Utrecht de procedures van de SKGZ. USBO concludeerde, “De SKGZ is een professionele organisatie die haar procedures zorgvuldig doorloopt. De organisatie heeft goed zicht op het verloop van de procedure en verbetert haar processen continu”. USBO deed ook aanbevelingen. Een daarvan betrof het vereenvoudigen van de communicatie.

> Jaarverslag 2017
> Onderzoek naar de SKGZ procedure


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »