31 augustus 2018

SKGZ, Huurcommissie, SGC en Kifid

Op 24 augustus stuurde de SKGZ samen met de Huurcommissie, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en Kifid een brief aan minister Dekker met het aanbod om mee te denken over de organisatie van buitengerechtelijke geschiloplossing. De brief is een reactie op de kamerbrief van de Minister aan de Tweede Kamer van 11 juli over de mogelijke uitbreiding buitengerechtelijke geschiloplossing.

Samen met de Huurcommissie, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en Kifid hebben we de Minister naast het aanbod laten weten dat we knelpunten signaleren zoals het uit het oog verliezen van digitaal-niet-vaardige-burgers. Mensen moeten eenvoudiger toegang hebben tot een laagdrempelige oplossing van hun geschil. We denken daarom aan een landelijk dekkend systeem voor de ondersteuning van mensen met problemen.

Een ongeluk komt zelden alleen
Er is een grote groep die met problemen op meerdere terreinen kampt. Een ongeluk komt zelden alleen. Zo zal iemand met een huurachterstand vaak ook problemen hebben met de betaling van de premie voor de zorgverzekering en schulden bij een postorderbedrijf. Pak die problemen integraal aan en zorg ervoor dat professionals hier hun rol pakken. Een eerste stap zou het opzetten van een digitale verwijsindex voor die professionals kunnen zijn.

Alternative Dispute Resolution
De SKGZ werkt sinds begin 2018 samen met de Huurcommissie, de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en Kifid. Al deze organisaties zijn erkende ADR-instanties. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution en is een laagdrempelig manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen

Lees hier de brief met ons aanbod voor minister Dekker van Rechtsbescherming


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »