Top 3 klachten over zorgverzekeraars

Top 3 klachten over zorgverzekeraars

Top 3 klachten over zorgverzekeraars

We behandelden 1409 klachten over zorgverzekeraars in de eerste helft van 2019. In het grootste deel van de klachten is er bemiddeld.

Waar gingen de meeste klachten over?

De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft het meest bemiddeld in klachten over medisch specialistische zorg. Gevolgd door klachten over hulpmiddelen en de zorgpremie.

Bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen ging het grootste aantal geschillen over medisch specialistische zorg. Gevolgd door geschillen over de zorgpremie en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Dien uw klacht bij ons in

Bent u het niet eens met uw zorgverzekeraar? En komt u er samen niet uit? Dien uw klacht bij ons in. Wij kijken of we u kunnen helpen.

Lees ook: