Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Het coronavirus is iets dat we nog maanden bij ons houden. Daarom is het goed om te weten hoe het zit met uw zorgverzekering, mocht u zorg nodig hebben vanwege het coronavirus. We geven u daarom antwoord op veelgestelde vragen.

1. Ik ben in Nederland en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Volg altijd de richtlijnen van het RIVM op. Voor nu betekent dat het volgende:

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Dit geldt ook voor uw eventuele huisgenoten. Vraag anderen boodschappen voor u te doen als dat nodig is. Houdt afstand als zij de boodschappen brengen.

U hoeft uw huisarts niet te bellen. Ook is het niet nodig om naar de spoedeisende hulp te gaan. Uw klachten zijn mild.

Heeft u koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest u of ademt u moeilijk?
Bel dan de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct telefonisch contact op.

Huisartsenzorg is gedekt door de zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Uitzondering hierop is het laboratoriumonderzoek. Hiervoor betaalt u wel eigen risico.

Wordt u in het ziekenhuis getest op het coronavirus of moet u worden opgenomen in het ziekenhuis? Voor het onderzoek en de ziekenhuisopname betaalt u het eigen risico.

2. Ik ben in het buitenland en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Meld bij de (alarmcentrale van de) zorgverzekeraar dat u ziek bent geworden. Blijf binnen en houdt afstand tot anderen totdat u eventueel andere instructies krijgt.

Verblijft u in een EU/EER lidstaat of Zwitserland?
Toon dan uw EHIC (European Health Insurance Card) aan de zorgaanbieder. De EHIC staat vaak achterop uw zorgpas. Met de EHIC heeft u recht op zorg volgens de wetgeving van het land waar u op dat moment verblijft.

Bent u in een land anders dan een EU/EER-land of Zwitserland?
Dan betaalt de zorgverzekeraar zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief. Heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische dekking? Dan kan het zijn dat deze (een deel van) de kosten vergoed.

3. Ik probeer te voorkomen dat ik besmet raak. Kan ik de kosten hiervoor declareren?

Kosten die u maakt om te voorkomen dat u besmet raakt, zoals kosten voor handgel, zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor eventueel toekomstig preventief onderzoek zonder medische noodzaak naar het coronavirus en voor een thuisquarantaine.

Lees ook: