24 maart 2020

Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Het coronavirus is iets dat we nog maanden bij ons houden. Daarom is het goed om te weten hoe het zit met uw zorgverzekering, mocht u zorg nodig hebben vanwege het coronavirus. We geven u daarom antwoord op veelgestelde vragen.

 

  1. Ik ben in Nederland en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Volg altijd de richtlijnen van het RIVM op. Voor nu betekent dat het volgende:

 Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Dit geldt ook voor uw eventuele huisgenoten. Vraag anderen boodschappen voor u te doen als dat nodig is. Houdt afstand als zij de boodschappen brengen.

U hoeft uw huisarts niet te bellen. Ook is het niet nodig om naar de spoedeisende hulp te gaan. Uw klachten zijn mild.

Heeft u koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest u of ademt u moeilijk?
Bel dan de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct telefonisch contact op.

Huisartsenzorg is gedekt door de zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Uitzondering hierop is het laboratoriumonderzoek. Hiervoor betaalt u wel eigen risico.

Wordt u in het ziekenhuis getest op het coronavirus of moet u worden opgenomen in het ziekenhuis? Voor het onderzoek en de ziekenhuisopname betaalt u het eigen risico.

 

  1. Ik ben in het buitenland en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Meld bij de (alarmcentrale van de) zorgverzekeraar dat u ziek bent geworden. Blijf binnen en houdt afstand tot anderen totdat u eventueel andere instructies krijgt.

Verblijft u in een EU/EER lidstaat of Zwitserland?
Toon dan uw EHIC (European Health Insurance Card) aan de zorgaanbieder. De EHIC staat vaak achterop uw zorgpas. Met de EHIC heeft u recht op zorg volgens de wetgeving van het land waar u op dat moment verblijft.

Bent u in een land anders dan een EU/EER-land of Zwitserland?
Dan betaalt de zorgverzekeraar zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief. Heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische dekking? Dan kan het zijn dat deze (een deel van) de kosten vergoed.

 

  1. Ik probeer te voorkomen dat ik besmet raak. Kan ik de kosten hiervoor declareren?

Kosten die u maakt om te voorkomen dat u besmet raakt, zoals kosten voor handgel, zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor eventueel toekomstig preventief onderzoek zonder medische noodzaak naar het coronavirus en voor een thuisquarantaine.


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »