3 oktober 2016

Zorgverzekeringslijn adviseert bij premieachterstand

Geldzorgen kunnen ertoe leiden dat u de post niet meer open durft te maken. U ziet door de bomen het bos niet meer en vult het ene gat met het andere. Het lijkt uitzichtloos, maar u kunt er zelf wat aan doen.

Als u elke maand geld tekort komt, vraag dan om hulp
Als er minder geld binnenkomt dan u uitgeeft, komt u al snel in de problemen. Schulden lopen op en aflossen wordt steeds lastiger. U kunt bij de gemeente aankloppen voor hulp. Samen met een schuldhulpverlener kunt u weer grip krijgen op uw financiële situatie.

Betalingsachterstand zorgpremie
Als u zes maandpremies niet heeft betaald aan uw zorgverzekeraar, dan wordt u als wanbetaler bij het CAK aangemeld. Vanaf dat moment betaalt u de zorgpremie niet meer aan uw zorgverzekeraar, maar een bestuursrechtelijke premie aan het CAK. Deze premie is veel hoger dan uw maandelijkse zorgpremie. Hiermee lost u uw schuld bij de zorgverzekeraar niet af. Wist u dat u niet kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar als u een betalingsachterstand heeft?

Zorgverzekeringslijn adviseert
Zorgverzekeringslijn informeert en adviseert bij het oplossen van zorgverzekeringsproblemen. Neem contact op via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644. Op de website www.zorgverzekeringslijn.nl staat praktische informatie waar u zelf mee aan de slag kunt zoals een voorbeeldbrief om uw zorgverzekeraar te vragen naar de hoogte van uw schuld.


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »