27 mei 2019

Zorgverzekeraar mag geen direct onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij ontharing in het gezicht en/of de hals

Een man heeft last van overbeharing op zijn rug, hals en nek. Hij heeft daarom één keer per jaar elektrische epilatie nodig.

De zorgverzekeraar stopt vanaf 2019 met de vergoeding van elektrische epilatie van de man
Zijn elektrische epilatie is tot en met 2017 vergoed op basis van de aanvullende verzekering. In 2018 geeft de zorgverzekeraar aan hiermee te stoppen. De man had volgens de zorgverzekeraar eigenlijk vanaf 2011 al geen recht meer op vergoeding. Vanaf 2011 worden de kosten voor ontharing namelijk alleen nog vergoed bij extreme haargroei. Dit gaat om extreme haargroei in het gezicht en/of hals bij vrouwelijke verzekerden. In 2018 maakt de zorgverzekeraar een uitzondering. De zorgverzekeraar vergoedt nog één keer de kosten van elektrische epilatie.

De man is het niet eens met de beslissing van de zorgverzekeraar
Hij vindt dat er een onvoorwaardelijke toezegging is gedaan om elektrische epilatie voor onbepaalde tijd te vergoeden. Daarnaast vindt hij dat de zorgverzekeraar hem discrimineert. Hij dient daarom zijn klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen vraagt het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) om een uitspraak
Het CRvdM heeft namelijk specifieke deskundigheid op het gebied van gelijke behandeling. De zorgverzekeraar maakt volgens het CRvdM een verboden direct onderscheid op basis van geslacht. Het CRvdM geeft de zorgverzekeraar mee in de toekomst geslachtsneutrale verzekeringsvoorwaarden te gebruiken.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen neemt het advies van het CRvdM over
De zorgverzekeraar mag geen verboden direct onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De man heeft onder dezelfde voorwaarden als een vrouw aanspraak op ontharing. Dient de man in 2019 nota’s in voor elektrische epilatie? Dan moet de zorgverzekeraar beoordelen of verzoeker recht heeft op vergoeding hiervan.

>>Klik hier om het bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te lezen.<<


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »