Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 23 juni 2022, SKGZ202100964

Behandeling bij TrainM is geen medisch-specialistische revalidatie MSR als bedoeld in de voorwaarden van de zorgverzekering.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, revalidatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2022
Datum publicatie: 24 juni 2022

Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101807

Geen aanspraak op vergoeding eigen bijdrage volgens het Franse stelsel.

EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 150 Rv, verzoek afgewezen,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022016182, SKGZ202101807

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 12 mei 2022, 2022009354, SKGZ202102296

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch specialistische zorg, decompressieve laminectomie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Bindend advies GcZ, 7 juni 2022, SKGZ202102296

Verzoekster was niet redelijkerwijs aangewezen op een decompressieve laminectomie op niveau L2-L4, zodat de ziektekostenverzekeraar de kosten hiervan niet hoeft te vergoeden.

EU/EER, België, medisch specialistische zorg, decompressieve laminectomie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Bindend advies GcZ, 31 mei 2022, SKGZ202002510

Verzoekster heeft recht op vergoeding van de zorg die zij heeft ontvangen op grond van de Franse sociale ziektekostenverzekering. Zij heeft geen recht op een andere of hogere vergoeding op grond van de zorgverzekering.

EU/EER, Frankrijk, paramedische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, 2.1 Rzv, art. 19 Verordening (EG) 883/2004, art. 25 Verordening (EG) 987/2009, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 7 maart 2022, 2022005155, SKGZ202002510

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Frankrijk, paramedische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, 2.1 Rzv, art. 19 Verordening (EG) 883/2004, art. 25 Verordening (EG) 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022

Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202100309

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 11 april 2022, 2022010498, SKGZ202100309

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022

Bindend advies GcZ, 17 mei 2022, SKGZ202100984

Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Geen vergoeding op basis van Vo.nr. 883/2004 of op grond van de zorgverzekering.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 maart 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022