Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200602

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten in het buitenland, en de kosten van prostitutiebezoek aldaar.

Verblijf buitenland, prostitutiebezoek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.7, 2.12, 2.13 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 juli 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland,19 juli 2022, 2022026736, SKGZ202200602

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verblijf buitenland, prostitutiebezoek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.7, 2.12, 2.13 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 juli 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Bindend advies GcZ, 15 juli 2022, SKGZ202101730

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de te Bogotá ondergane behandeling. Geen spoedeisende zorg, wel een electieve behandeling van plastisch chirurgische aard waarvoor een verwijzing en voorafgaande schriftelijke toestemming van de ziektekostenverzekeraar vereist waren.

Colombia, plastische chirurgie, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juni 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 14 juni 2022, 2022022015, SKGZ202101730

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Colombia, plastische chirurgie, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juni 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022

Bindend advies GcZ, 30 juni 2022, SKGZ202101809

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van de zorg die zij in Zwitserland heeft ondergaan. De ziektekostenverzekeraar dient de second opinion wel te vergoeden.

Zwitserland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, laparoscopie, second opinion Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, Verdrag EU-Zwitserse Bondstaat, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 29 april 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 29 april 2022, 2021049583, SKGZ202101809

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zwitserland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, laparoscopie, second opinion Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, Verdrag EU-Zwitserse Bondstaat.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 29 april 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022

Bindend advies GcZ, 23 juni 2022, SKGZ202100964

Behandeling bij TrainM is geen medisch-specialistische revalidatie MSR als bedoeld in de voorwaarden van de zorgverzekering.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, revalidatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2022
Datum publicatie: 24 juni 2022

Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101807

Geen aanspraak op vergoeding eigen bijdrage volgens het Franse stelsel.

EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 150 Rv, verzoek afgewezen,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022016182, SKGZ202101807

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 12 mei 2022, 2022009354, SKGZ202102296

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch specialistische zorg, decompressieve laminectomie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst: Afgewezen
Datum advies: 12 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022